Rättsinformatik (RI-H)

Schema

OBS! Ändringar efter kursstartsdagen kommer att markeras i rött.

Block 1: Rättsinformatik och integritetsskydd

Föreläsningar
DatumLokalInnehållLäsanv.Lärare
mån 20 jan 2020
Digital föreläsning Rättens internationalisering (English) Dan Svantesson
mån 20 jan 2020
13:00-15:00
Hörsal 6

Introduktion

 

 

Colonna Liane
Fast Lappalainen Katarina
Greenstein Stanley
Magnusson Sjöberg Cecilia
Rosell Johan
Sandberg Fredrik
Vries de Katja
tis 21 jan 2020
Digital föreläsning IT för jurister Staffan Malmgren
tis 21 jan 2020
Digital Föreläsning Data protection within the EU (English) Liane Colonna
ons 22 jan 2020
Digital föreläsning Integritetsskyddslagstiftning Martin Brinnen

Seminarier
DatumLokalGruppInnehållLäsanv.Lärare
tor 23 jan 2020
10:00-12:00
F397 1 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Martin Brinnen
tor 23 jan 2020
15:00-17:00
C487 2 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Greenstein Stanley
tor 23 jan 2020
10:00-12:00
F487 3 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Fast Lappalainen Katarina
tor 23 jan 2020
10:00-12:00
C487 4 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Greenstein Stanley
tor 23 jan 2020
15:00-17:00
F487 5 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Fast Lappalainen Katarina
tor 23 jan 2020
15:00-17:00
F397 6 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Martin Brinnen
tor 23 jan 2020
13:00-15:00
F397 7 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Martin Brinnen
tor 23 jan 2020
13:00-15:00
F487 8 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Fast Lappalainen Katarina
tor 23 jan 2020
08:00-10:00
C487 9 Seminarium 1 - Behandling av personuppgifter Greenstein Stanley

Aktivitet
DatumLokalGruppInnehållLäsanv.Lärare
fre 24 jan 2020
15:00-15:00
Deadline Inlämning av PM: Behandling av Personuppgifter Mer information i Forum.


Block 2: Rättsautomation

Föreläsningar
DatumLokalInnehållLäsanv.Lärare
tis 28 jan 2020
13:00-15:00
G-SALEN Rättsautomation II Magnusson Sjöberg Cecilia
ons 29 jan 2020
Digital föreläsning Rättsautomation III: Ethical considerations Greenstein Stanley

Seminarier
DatumLokalGruppInnehållLäsanv.Lärare
tor 30 jan 2020
10:00-12:00
D320 1 Seminarium 2 - Rättsautomation Sandberg Fredrik
tor 30 jan 2020
10:00-12:00
D307 2 Seminarium 2 - Rättsautomation Greenstein Stanley
tor 30 jan 2020
10:00-12:00
B307 3 Seminarium 2 - Rättsautomation Fast Lappalainen Katarina
tor 30 jan 2020
15:00-17:00
D307 4 Seminarium 2 - Rättsautomation Greenstein Stanley
tor 30 jan 2020
13:00-15:00
B307 5 Seminarium 2 - Rättsautomation Fast Lappalainen Katarina
tor 30 jan 2020
15:00-17:00
B487 6 Seminarium 2 - Rättsautomation Sandberg Fredrik
tor 30 jan 2020
13:00-15:00
B487 7 Seminarium 2 - Rättsautomation Sandberg Fredrik
tor 30 jan 2020
15:00-17:00
B307 8 Seminarium 2 - Rättsautomation Fast Lappalainen Katarina
tor 30 jan 2020
13:00-15:00
D307 9 Seminarium 2 - Rättsautomation Greenstein Stanley


Block 3: Informationssäkerhet

Föreläsningar
DatumLokalInnehållLäsanv.Lärare
mån 3 feb 2020
Digital föreläsning Informationssäkerhet I Edenroth Mårten
mån 3 feb 2020
Digital föreläsning Informationssäkerhet II Nils Fjelkegård
mån 3 feb 2020
Digital föreläsning Informationssäkerhet III Tobias Edvardsson

Seminarier
DatumLokalGruppInnehållLäsanv.Lärare
ons 5 feb 2020
08:00-09:30
F231 1 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Colonna Liane
ons 5 feb 2020
09:30-11:00
F231 1 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Colonna Liane
ons 5 feb 2020
11:00-12:15
F231 1 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Colonna Liane
ons 5 feb 2020
08:00-09:30
F263 2 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Greenstein Stanley
ons 5 feb 2020
09:30-11:00
F263 2 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Greenstein Stanley
ons 5 feb 2020
11:00-12:15
F263 2 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Greenstein Stanley
ons 5 feb 2020
08:00-09:30
F271 3 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Vries de Katja
ons 5 feb 2020
09:30-11:00
F271 3 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Vries de Katja
ons 5 feb 2020
11:00-12:15
F271 3 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Vries de Katja
ons 5 feb 2020
13:30-15:00
F231 4 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Colonna Liane
ons 5 feb 2020
15:00-16:30
F231 4 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Colonna Liane
ons 5 feb 2020
16:30-17:45
F231 4 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Colonna Liane
ons 5 feb 2020
13:30-15:00
F263 5 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Greenstein Stanley
ons 5 feb 2020
15:00-16:30
F263 5 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Greenstein Stanley
ons 5 feb 2020
16:30-17:45
F263 5 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Greenstein Stanley
ons 5 feb 2020
13:30-15:00
F271 6 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Vries de Katja
ons 5 feb 2020
15:00-16:30
F271 6 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Vries de Katja
ons 5 feb 2020
16:30-17:45
F271 6 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Vries de Katja
tor 6 feb 2020
08:00-09:30
F247 7 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Colonna Liane
tor 6 feb 2020
09:30-11:00
F247 7 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Colonna Liane
tor 6 feb 2020
11:00-12:15
F247 7 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Colonna Liane
tor 6 feb 2020
08:00-09:30
F263 8 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Greenstein Stanley
tor 6 feb 2020
09:30-11:00
F263 8 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Greenstein Stanley
tor 6 feb 2020
11:00-12:15
F263 8 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Greenstein Stanley
tor 6 feb 2020
08:00-09:30
F363 9 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp A Vries de Katja
tor 6 feb 2020
09:30-11:00
F363 9 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp B Vries de Katja
tor 6 feb 2020
11:00-12:15
F363 9 Seminarium 3 - Legal aspects of information security Undergrupp C Vries de Katja


Tentamen

Föreläsningar
DatumLokalInnehållLäsanv.Lärare
mån 10 feb 2020
14:00-16:00
Hörsal 7 Kurssammanfattning/Frågestund Frågor till frågestunden mottages via mail till RI@juridicum.su.se senast fredagen den 7 februari kl 15:00 Magnusson Sjöberg Cecilia
Sandberg Fredrik
tor 12 mars 2020
10:00-12:00
Hörsal 7 Tentagenomgång Fast Lappalainen Katarina
Sandberg Fredrik
ons 29 april 2020
10:00-12:00
Zoom Omtentamensgenomgång https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65557910581 Fast Lappalainen Katarina
Vries de Katja

Seminarier
DatumLokalGruppInnehållLäsanv.Lärare
mån 10 feb 2020
10:00-11:00
D231 Kompletteringstillfälle - Seminarium 3 Greenstein Stanley

Tentamen

Instruktioner finns i Kursmaterial -> Examination. 15 minuter innan publiceringen av hemtentamen kommer en åtkomstkod att mailas via fastreg till alla som har anmält sig till hemtentamen. Observera: Vid denna hemtentamen gäller samma anmälningsregler som vid tentamen i sal, alltså ingen anmälan - ingen åtkomstkod/rätt att skriva tentamen.

DatumLokalGruppInnehållLäsanv.Lärare
tor 13 feb 2020
10:00-18:00

Publicering av hemtentamen.

Deadline för studenter med rätt till extra skrivningstid: 13 februari 22:00
tis 31 mars 2020
10:00-18:00

Publicering av omhemtentamen.

Deadline för studenter med rätt till extra skrivningstid: 31 mars 22:00
DatumLokalInnehållLäsanv.Lärare


Instruktioner finns i Kursmaterial -> Examination. 15 minuter innan publiceringen av hemtentamen kommer en åtkomstkod att mailas via fastreg till alla som har anmält sig till hemtentamen. Observera: Vid denna hemtentamen gäller samma anmälningsregler som vid tentamen i sal, alltså ingen anmälan - ingen åtkomstkod/rätt att skriva tentamen.

Lokaler
B307 B307-Seminarierum, 30 platser#Lecture room, 30 seats Hus B, plan 3#B-building, 3rd floor
B487 B487-Seminarierum, 30 platser#Lecture room, 30 seats Hus B, plan 4#B-building, 4th floor
C487
D231 D231-Seminarierum, 20 platser#Lecture room, 20 seats Hus D, plan 2#D-building, 2nd floor
D307 D307-Seminarierum, 30 platser#Lecture room, 30 seats Hus D, plan 3#D-building, 3rd floor
D320 D320-Seminarierum, 30 platser#Lecture room, 30 seats Hus D, plan 3#D-building, 3rd floor
Digital Föreläsning
F231 F231-Seminarierum, 20 platser#Lecture room, 20 seats Hus F, plan 2#F-building, 2nd floor
F247 F247-Seminarierum, 20 platser#Lecture room, 20 seats Hus F, plan 2#F-building, 2nd floor
F263 F263-Seminarierum, 20 platser#Lecture room, 20 seats Hus F, plan 2#F-building, 2nd floor
F271 F271-Seminarierum, 20 platser#Lecture room, 20 seats Hus F, plan 2#F-building, 2nd floor
F363 F363-Seminarierum, 20 platser#Lecture room, 20 seats Hus F, plan 3#F-building, 3rd floor
F397 F397-Seminarierum, 30 platser#Lecture room, 30 seats Hus F, plan 3#F-building, 3rd floor
F487 F487-Seminarierum, 30 platser#Lecture room, 30 seats Hus F, plan 4#F-building, 4th floor
G-SALEN G-SALEN-Hörsal, 225 platser#Lecture hall, 225 seats G-salen, Arrheniuslaboratoriet#"G-salen", "Arrheniuslaboratoriet"
Hörsal 6 Hörsal6, 300 platser#Lecture hall, 300 seats Hus C, plan 3#C-building, 3rd floor
Hörsal 7 Hörsal7, 100 platser#Lecture hall, 100 seats Hus D, plan 3#D-building, 3rd floor
Zoom
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Rättsinformatik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ri@juridicum.su.se
Koordinator:
Johan Rosell
Kursföreståndare:
Cecilia Magnusson Sjöberg

Lärare:


Colonna Liane
Edenroth Mårten
Fast Lappalainen Katarina
Greenstein Stanley
Magnusson Sjöberg Cecilia
Rosell Johan
Sandberg Fredrik
Vries de Katja
Dan Svantesson
Liane Colonna
Martin Brinnen
Nils Fjelkegård
Staffan Malmgren
Tobias Edvardsson