Folkrätt (FO-P)

Schema

Lokaler
A5137 A5137-Seminarierum, 55 platser#Lecture room, 55 seats Hus A, plan 5#A-building, 5th floor
B413 B413-Seminarierum, 40 platser#Lecture room, 40 seats Hus B, plan 4#B-building, 4th floor
BRUNNSVIK BRUNNSVIK-Skrivsal, 98 platser#Examination room, 98 seats Brunnsviksalen, Hus A, plan 5#"Brunnsviksalen", A-building, 5th floor
D299 D299-Seminarierum, 40 platser#Lecture room, 40 seats Hus D, plan 2#D-building, 2nd floor
E319 E319-Seminarierum, 55 platser#Lecture room, 55 seats Hus E, plan 3#E-building, 3rd floor
F289 F289-Seminarierum, 40 platser#Lecture room, 40 seats Hus F, plan 2#F-building, 2nd floor
F389 F389-Seminarierum, 40 platser#Lecture room, 40 seats Hus F, plan 3#F-building, 3rd floor
F413 F413-Seminarierum, 40 platser#Lecture room, 40 seats Hus F, plan 4#F-building, 4th floor
UGGLEVIK UGGLEVIK-Skrivsal, 138 platser#Examination room, 138 seats Hus E, plan 5#E-building, 5th floor
WALLENBERG Annan lokal, 48 platser#Other location, 48 seats Wallenbergssalen, Juristernas hus#"Wallenbergssalen", "Juristernas hus"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Folkrätt
Termin: H13
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
folkratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ole Martin Rystad
Kursföreståndare:
Pål Wrange

Lärare:


Langlet David
Klamberg Mark
Richard Sahlin