Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet (INAR-F)

Litteratur


Rättskunskap:
• Juridik - civilrätt, straffrätt, process , Konrad Lundberg m.fl., 4 uppl, Sanoma Utbildning, 2019

Arbetsrätt:
• Arbetsmiljölagen med kommentarer, Ahlberg Kerstin, uppl., 14, Prevent, 2018

• Rehabilitering och arbetsmiljö, Blekemo A & Gurmu M., 3 uppl. Studentlitteratur AB 2020

• Arbetsrätten: en introduktion, Göransson Håkan & del Sante Naiti, 8 uppl.,
Norstedts Juridik, 2020

• Medbestämmandelagen med kommentar, Holke D. & Olausen E, 7 uppl.,
Studentlitteratur AB, 2018

• Diskrimineringslagen: en lärobok. Håkan Gabinus Göransson, Naiti Del Sante,
Norstedts Juridik, 2018

• Semesterlagen: en lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen. Bengt Garpe, 2 uppl
Åhnbergs förlag 2013

En föreläsning eller ett seminarium kan lämpligen förberedas på följande sätt:
- Börja med att läsa igenom studiematerialet till det aktuella tillfället.
- Försök lösa de frågor som ges i anslutning till materialet individuellt eller gruppvis.
Varje kursdeltagare ska vara beredd att redovisa sin lösning under den ifrågavarande lektionen.

OBS! All litteratur läses alltid i senaste upplaga

Byt termin  

Namn:
Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet
Termin: H20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
INAR@juridicum.su.se
Koordinator:
Ann Melin
Kursföreståndare:
Annika Blekemo
Examinator:
Annika Blekemo

Lärare: