Rättsinformatik (RI-H)

Litteratur


KURSLITTERATUR FÖR VT20

Rättsinformatik - Juridiken i det digitala informationssamhället
Magnusson Sjöberg, 2018

Författningssamling i rättsinformatik 2019/20

Rättsfallssamling i rättsinformatik 2019/20

Kurslitteraturen kommer att finnas att köpa i Akademibokhandeln - Frescati i god tid innan kursstart.

Rättsfall- och författningssamlingarna är inte obligatoriska då kursen examineras genom hemtentamen. Det är däremot upp till studenterna själva att ta del av de rättsfall och författningar som är kursfordran.

Byt termin  

Namn:
Rättsinformatik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ri@juridicum.su.se
Koordinator:
Johan Rosell
Kursföreståndare:
Cecilia Magnusson Sjöberg

Lärare:


Colonna Liane
Edenroth Mårten
Fast Lappalainen Katarina
Greenstein Stanley
Magnusson Sjöberg Cecilia
Rosell Johan
Sandberg Fredrik
Vries de Katja
Dan Svantesson
Liane Colonna
Martin Brinnen
Nils Fjelkegård
Staffan Malmgren
Tobias Edvardsson