Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Litteratur


Litteraturlista VT 2020

Björkman, Ulla & Lundin, Olle, Kommunen och lagen: en introduktion, Iustus Förlag, 6 uppl., 2018, (Kompletteras med kompendiet Kommunalrätt, som kommer att finnas tillgängligt under kursmaterial),

von Essen, Ulrik, Bohlin, Alf &Warnling Conradson, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, Norstedts Juridik, 3 uppl., 2018,

Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, Norstedts juridik, 3:uppl 2018,

Lerwall, Lotta (redaktör/utgivare), Makt, myndighet, människa: en bok i speciell förvaltningsrätt, Iustus, 4 uppl. 2020, (Det går även bra med upplaga 3.)

Lundell, Bengt & Strömberg, Håkan, Handlingsoffentlighet och sekretess, Studentlitteratur, 13 uppl., 2019, (Kompletteras med kompendium i offentlighet och sekretess, som kommer att finnas tillgängligt under kursmaterial),

Ribbing, Michaela, Sandström, Lena & Örnberg, Åsa - Författningar i förvaltningsrätt, 2019/20, Norstedts juridik, 14 uppl.

Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius