Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Litteratur


Äldre upplagor används på egen risk!


Majoriteten av kurslitteraturen kommer att användas under termin ett och större delen av termin två.

Ahlin, Per, Juridik och politik – en introduktion, 2 uppl., 2019 (Termin 1)

Asp, Petter, och Ulväng, Magnus, Straffrätt: en kortfattad översikt, 2 uppl., 2019

Bernitz, m.fl., Finna Rätt, 14 uppl., 2017 (Termin 1-2)

Carlsson, Mia, och Höök, Rolf, Studiematerial för juridisk introduktionskurs, 12 uppl., 2018

Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, 4 uppl., 2019

Ramberg, Jan, och Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 11 uppl., 2019 (Termin 1-2)

Ramberg, m.fl., Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande, 1 uppl., 2018

Warnling Conradson, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, 12 uppl., 2018 (Termin 1)

Warnling Conradson, Wiweka, Vad är rätt?, 3 uppl., 2019 (Termin 1)

Kurskompendium del A och B (finns att ladda ner digitalt från kurshemsidan vid kursstart, under fliken Kursmaterial)

Lagtext
2018 eller 2019 års lagbok. Norstedts Juridik (blå)


____________________________________

Rekommenderad litteratur (ej kursfordran)

Leijonhufvud, Madeleine, Etiken i Juridiken, 5 uppl., 2015

Sporrong, Elin och Westin Tikkanen, Karin, Kritiskt tänkande – i teori och praktik, 1 uppl., 2016

Wahlgren, Peter, Juridisk skrivguide, 4 uppl., 2014

-------------------------------------------------------------------------
Tips på var du kan köpa nya och begagnade böcker:

Akademibokhandeln Frescati

Campusbutiken

Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg