Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F)

Litteratur


Obligatorisk Litteratur
- Maunsbach & Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, Gleerups, 4 uppl., 2018
- Nordell, Marknadsrätten - en introduktion, Norstedts Juridik, 7 uppl., 2017

Byt termin  

Namn:
Medie- och marknadsjuridik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hamema@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Sara Freeman
Kursföreståndare:
Christine Storr
Per Jonas Nordell

Lärare:


Storr Christine
Pamela Storr