Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst (IFAOA-F)

Litteratur


Litteraturlista VT20


Warnling Conradson; En introduktion till förvaltningsrätten, Studentlitteratur, senaste upplagan
Läses i sin helhet men med fokus på sådant som diskuteras under föreläsningar och seminarier.

Göransson, Håkan Gabinius , Arbetsrätten - En Introduktion, Norstedts Juridik, senaste upplagan
Läses i sin helhet.


Hed, Irja - Sekretess, Jure förlag, senaste upplagan
Läses i sin helhet.


Kursmaterial på hemsidan: Läses noga inför relevant undervisningsmoment

Byt termin  

Namn:
Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ifaoa@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Christine Storr