Folkrätt (FO-P)

Litteratur


Sverige och folkrätten, Bring, Ove, Mahmoudi, Said och Wrange, Pål, 4 uppl., 2011, Norstedts Juridik, 334 sidor.

Introduktion till traktaträtten - en lärobok i traktaträtt Svanberg, Katinka, 4 uppl., 2008, Norstedts Juridik, 112 sidor.

Referenslitteratur
Folkrättsliga texter, Mahmoudi, Said, 3 uppl., Norstedts Juridik, 2011, 379 sidor.
alternativt
Folkrättsliga texter i urval av ELSA, Karnov, 2012, 490 sidor

Kompendium (upplaga 27)

Frivillig bredvidläsning: Internationell våldsanvändning och folkrät,t Bring, Ove & Mahmoudi, Said, Norstedts Juridik, 2006, 208 sidor (Två av artiklarna i denna bok återfinns också i kompendiet.)

Byt termin  

Namn:
Folkrätt
Termin: H13
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
folkratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ole Martin Rystad
Kursföreståndare:
Pål Wrange

Lärare:


Langlet David
Klamberg Mark
Richard Sahlin