Rättsinformatik (RI-H)Namn:Johan Rosell
Telefon:08-16 14 26
Fax:08-612 41 09
Rum:C 836
Mottagningstid:Tis & Tors 13-15
Telefontid:Tis & Tors 13-15
Funktion:
Kursadministratör
Enhet:
Medlem:
Rättsinformatik

 
Presentation:
 
  Kursadministratör för grundkursen Rättsinformatik och specialkurserna Cyber Law och IT-rätt. Forskningsadministratör för IRI.

Byt termin  

Namn:
Rättsinformatik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ri@juridicum.su.se
Koordinator:
Johan Rosell
Kursföreståndare:
Cecilia Magnusson Sjöberg

Lärare:


Colonna Liane
Edenroth Mårten
Fast Lappalainen Katarina
Greenstein Stanley
Magnusson Sjöberg Cecilia
Rosell Johan
Sandberg Fredrik
Vries de Katja
Dan Svantesson
Liane Colonna
Martin Brinnen
Nils Fjelkegård
Staffan Malmgren
Tobias Edvardsson