Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F)Namn:Sara Freeman
Telefon:08-16 25 75
Fax:08-612 41 09
Rum:C 898
Mottagningstid:tis och tors kl. 13-15
Telefontid:tis och tors kl. 13-15
Mobil: 
Funktion:
Kursadministratör
Enhet:
Medlem:
Folkrätt

 
Presentation:
 
  Kursadministratör i folkrätt och internationell privaträtt.

Byt termin  

Namn:
Medie- och marknadsjuridik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hamema@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Sara Freeman
Kursföreståndare:
Christine Storr
Per Jonas Nordell

Lärare:


Storr Christine
Pamela Storr