Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F)Namn:Ängla Eklund
Telefon:08-16 49 05
Fax:08-612 41 09
Rum:C 798
Mottagningstid:Tis och tors kl 13-15
Telefontid:Tis och tors kl 13-15
Mobil: 
Funktion:
Kursamanuens
Enhet:

 
Presentation:
 
  Rättsinformatik, Medierätt

Byt termin  

Namn:
Medie- och marknadsjuridik
Termin: V17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hamema@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ängla Eklund
Kursföreståndare:
Lydia Lundstedt