Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst (IFAOA-F)



Namn:Milica Vavan
Telefon:08-16 29 63
Fax:08-612 41 09
Rum:C 896
Mottagningstid:Tisdagar och Torsdagar kl. 13-15
Telefontid:Tisdagar och Torsdagar kl. 13-15
Mobil: 
Funktion:
Kursadministratör
Enhet:
Medlem:
Rättshistoria
Offentlig rätt
Förvaltningsrätt

 
Presentation:
 
  Kursadministratör för rättshistoria och förvaltningsrätt med tillhörande specialkurser; juridisk metodlära, kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt och medierätt. Kursadminstratör för kandidatprogrammet i statsvetenskap med offentlig politik och organisation.

Byt termin  

Namn:
Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ifaoa@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Christine Storr