Folkrätt (FO-P)Namn:Ole Martin Rystad
Telefon:16 25 75
Fax:612 41 09
Studentkontakt: amanuens.intlaw@juridicum.su.se
Rum:C 898
Mottagningstid:tis och tors kl. 13-15
Funktion:
Kursadministratör
Enhet:
Medlem:
Internationell privaträtt
Internationell rätt
Folkrätt

 
Presentation:
 
  Kursadministratör i folkrätt och internationell privaträtt.

Byt termin  

Namn:
Folkrätt
Termin: H13
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
folkratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ole Martin Rystad
Kursföreståndare:
Pål Wrange

Lärare:


Langlet David
Klamberg Mark
Richard Sahlin