Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet (INAR-F)

Lärare


Namn:Annika Blekemo
Titel:
Adjunkt

Jur.kand
Telefon:08-16 11 61
Fax:08-612 41 09
Rum:C 948
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Arbetsrätt
Civilrätt

Presentation:
  Min avhandling behandlar de arbetsrättsliga aspekterna av kommunalt ändrade driftsformer. Jag försöker klarlägga vad som händer med anställningsavtal och kollektivavtal vid olika former av driftsformsförändringar men gör även ett försök att se de arbetsrättsliga samhällskonsekvenserna av driftsformsförändringar i något vidare avseende.


Byt termin  

Namn:
Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet
Termin: H20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
INAR@juridicum.su.se
Koordinator:
Ann Melin
Kursföreståndare:
Annika Blekemo
Examinator:
Annika Blekemo

Lärare: