Rättsinformatik (RI-H)

Lärare


Namn:Liane Colonna
Titel:
Jur.dr

Telefon:16 36 67
Fax:612 41 09
Rum:C 844
Hemsida: www.juridicum.su.se/iri/organisation/Liane_Colonna/
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Rättsinformatik

Presentation:
  Post. dok i rättsinformatik


Byt termin  

Namn:
Rättsinformatik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ri@juridicum.su.se
Koordinator:
Johan Rosell
Kursföreståndare:
Cecilia Magnusson Sjöberg

Lärare:


Colonna Liane
Edenroth Mårten
Fast Lappalainen Katarina
Greenstein Stanley
Magnusson Sjöberg Cecilia
Rosell Johan
Sandberg Fredrik
Vries de Katja
Dan Svantesson
Liane Colonna
Martin Brinnen
Nils Fjelkegård
Staffan Malmgren
Tobias Edvardsson