Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Lärare


Namn:Amanda Johansson Köves
Titel:
Doctoral Candidate

Telefon:08-16 28 92
Fax:08-612 41 09
Rum:C 561
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Doktorandråd
Medlem:
Civilrätt
Doktorandrådet, sekreterare
Forskningsutskottet, studrep. suppleant

Presentation:
  Jag är doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen.


Undervisning
Jag undervisar i familjerätt på grundkursen Civilrätt C samt i migrationsrätt på grundkursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt.


Forskning
Min forskning ligger inom det familjerättsliga området och är särskilt inriktad mot migrationsrätt.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om familjebegreppet i familjerätten och migrationsrätten. Fokus är att analysera och kritiskt granska familjebegreppet, inbegripet att undersöka hur det förhåller sig till nationell familjerätt och migrationsrätt samt internationell rätt. Med utgångspunkt i denna analys avses att undersöka hur familjebegreppet konstrueras, tolkas och tillämpas i domstols- och myndighetspraxis, vilka föreställningar och idéer om familjer som därigenom (re)produceras samt vilka familjekonstellationer som erkänns och representeras i olika rättsliga kontexter – och vilka som inte gör det.

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Stockholms universitet som har en inriktning mot rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter.

Jag är också knuten till Nätverket: Family and Kinship Studies vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet.


Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius