Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Lärare


Namn:Tim Holappa
Titel:
Doctoral Candidate

Telefon:08-16 21 31
Fax:08-612 41 09
Rum:C 550
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Doktorandråd
Medlem:
Offentlig rätt
Institutionsstyrelsen, suppleant
Doktorandrådet, vice ordförande
Fakultetsnämden, studrep. suppleant
Forskningsutskottet, studerande representant

Presentation:
  Jag är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen.

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum, en tvärvetenskaplig forskningsplattform med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Läs mer om Barnrättscentrum i länken till höger.

Jag är också redaktionssekreterare för Nordisk socialrättslig tidskrift. Läs mer om Nordisk socialrättslig tidskrift i länken til höger.


Undervisning
Jag undervisar på kurserna Statsrätt och Förvaltningsrätt på juristprogrammet.


Forskning
Mitt avhandlingsprojekt handlar om rätten till bostad i Sverige. Projektet syftar till att analysera hur rätten till bostad förverkligas i rättslig reglering och rättstillämpning för de som inte själva kan tillgodose behovet av en lämplig bostad, inte minst utsatta barn och barnfamiljer. I studien kommer särskilt det allmännas ansvar för att trygga denna rätt studeras.


Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius