Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Lärare


Namn:Per Ahlin
Titel:
Universitetslektor

Jur.dr
Telefon:08-16 17 87
Fax:08-612 41 09
Rum:C 886
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Folkrätt

Presentation:
  Per Ahlin är jur.dr och forskare i folkrätt. Han disputerade 1993 på en avhandling om folkrättens roll i svensk säkerhetspolitik. För närvarande arbetar han på ett projekt där han undersöker utvecklingen sedan 1993.

Mycket har hänt på drygt 20 år. Neutralitetspolitiken är övergiven, Sverige är medlem i EU och nya hot mot länders säkerhet har uppstått. Det finns fler exempel. Den huvudsakliga frågeställningen i projektet är om svensk tolkning av folkrätten ändrats i takt med att världen gjort det, och i så fall på vilket sätt.
Centrala ämnen för studien är Sveriges syn på självförvarsrätten, på den kollektiva säkerheten och på behovet av en stark rättsordning för att skydda en liten stat.

Per Ahlin har innan återkomsten till fakulteten arbetat i över 20 år på Dagens Nyheter, bland annat som reporter och som utrikesredaktör på ledarredaktionen. I sin roll som utrikesredaktör följde han och kommenterade flera av de stora världshändelserna på nära håll.


Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius