Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Lärare


Namn:Louise Dane
Titel:
Universitetslektor

Telefon:08-16 14 85
Fax:08-612 41 09
Rum:C 528
Mobil:0708-812936
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Offentlig rätt

Presentation:
 

Jag är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Undervisning En fantastisk del av mitt jobb är att få verka som lärare på juristutbildningen. För närvarande undervisar jag på grundkursen i förvaltningsrätt samt på specialkurserna migrationsrätt, barnrätt samt equality law. Härutöver handleder jag examensarbeten, nästan uteslutande i migrationsrätt. Forskning Mitt avhandlingsprojekt handlar om barnrätt och migrationsrätt. I min forskning fokuserar jag för närvarande på ärenden som rör familjeåterförening och situationer där barn som vuxit upp i Sverige utan uppehållstillstånd riskerar utvisning. Som forskarstudent är jag knuten till Barnrättscentrum, en tvärvetenskaplig forskningsplattform med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. För mer information om forskning, seminarieserie, konferenser m.m. se min hemsida.Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius