Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Lärare


Namn:Michaela Ribbing
Titel:
Universitetslektor

Telefon:08-16 34 29
Fax:08-641 12 09
Rum:C 540
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Förvaltningsrätt

Presentation:
 

Publikationer


Jag är juris doktor och universitetslektor i offentlig rätt, med specialitet inom förvaltningsprocessrätt. 


Jag undervisar på Grundkursen i förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt och specialkursen i förvaltningsprocess. Jag är även kursföreståndare för specialkursen.


I avhandlingen "Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken" analyserar jag vilken roll eller funktion rättegångsbalken har i förvaltningsprocessen och vilken betydelse förvaltningsprocessuella karaktärsdrag därvid har. Vidare är jag medförfattare till Författningar i förvaltningsrätt som bl.a. är kurslitteratur på Grundkursen i förvaltningsrätt med föraltningsprocessrätt.


Inom ramen för min tjänst undervisar jag även inom andra moment, t.ex. rekotorsprogrammet. Därtill håller jag i utbildningsinsatser för myndigheter och företag.


Mellan åren 2011-2018 var jag biträdande redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift (FT). Tidigare har jag ansvarat för Juridicums bibliotek samt företrätt Juridicum i SU:s Miljöråd. 


 Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius