Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Lärare


Namn:Andrea Sundstrand
Titel:
Docent

Jur.dr
Telefon:08-16 28 72
Fax:08-612 41 09
Rum:C 946
Mobil:073 - 443 36 22
Funktion:
Enhet:
Utbildningsutskottet
Medlem:
Offentlig rätt
Utbildningsutskottet, suppleant

Presentation:
 
Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt med särskild inriktning mot offentlig upphandling. Hon är kursansvarig för fördjupningskursen i offentlig upphandling och  för de två fristående online-kurserna i offentlig upphandling. Andrea undervisar även vid George Washington universitetet i Washington, vid King´s Collage i London och vid Tartu universitet i Tallin. 

Andrea bedriver huvuddelen av sin forskning kring regelverket om offentlig upphandling. Hon ingår i ett 6-årigt forskningsprojekt om arbetsvillkor vid offentlig upphandling tillsammans med 16 andra forskare vid Karolinska Institutet, KTH och vid den Ekonomiska Institutionen vid Stockholms universitet. Forskningsprojektet finansieras av FORTE och startade år 2017.

Andrea är ordförande och ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT, www.urt.cc). Hon driver sedan år 2007 den Juridiska Nätverket för Offentlig upphandling med över 300 medlemmar och är styrelsemedlem i Juristernas Hus. Hon är även en av grundarna till UrT Akademi.

 ForskningsprojektByt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius