Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Lärare


Namn:Pernilla Leviner
Titel:
Professor

Telefon:08-16 32 89
Fax:08-612 41 09
Rum:C 707
Funktion:
Enhet:
Fakultetsnämnd
Medlem:
Offentlig rätt
Fakultetsnämden, ledamot
Familjerätt

Presentation:
 
Jag är universitetslektor och docent i offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Sedan 2015 är jag ledamot i Juridiska fakultetsnämnden och sedan 2018 är jag studierektor för forskarutbildningen vid Juridiska institutionen.

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum där jag är föreståndare och styrelsemedlem. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. För mer information om forskning, seminarieserie, konferenser m.m. se hemsida, länk här till höger. Barnrättscentrum ansvarar också för en särskild satsning på Stockholms universitet på temat Barn, migration och integration och jag ingår i styrgruppen för denna satsning.

Se även information om skriftserien Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights som ges ut i samarbete med förlaget Brill Nijhoff, och som jag är redaktör för.

Jag är också redaktör för Nordisk socialrättslig tidskrift.


Undervisning
Jag undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law. Jag är ämnesansvarig för familjerätt.

Forskning
Min forskning ligger inom och i gränslandet mellan offentlig rätt och familjerätt – närmare bestämt socialrätt och barnrätt - och rör på olika sätt relationen mellan staten, familjen och individen, ofta med fokus på myndigheters ansvar och befogenheter och inte sällan med jämförande och empiriska inslag. Jag har forskat och skrivit om det svenska förbudet mot barnaga, barns rätt som anhöriga i hälso- och sjukvården, frågor gällande placerade barns rättigheter, rätten till en rättvis rättegång ur ett barnperspektiv, den närmare innebörden av icke-diskriminerings och likabehandlingsprincipen, barn rätt till delaktighet genom rättsliga biträden m.m. I min forskning har jag även fokuserat på FN:s barnkonvention och dess ställning i svensk rätt.

Efter disputation 2011 vistades jag under ett och ett halvt år som gästforskare vid Monash University, Melbourne, Australien där jag bedrev forskning gällande domstolars specialisering, roll och funktion i barnskyddsärenden och under 7 månader 2016 var jag gästforskare vid Oxford University, Institute for European and Comparative Law och som Associate Member på Exeter College.


Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius