Statsrätt (ST-L)

Lärare


Namn:Ulf Färjare
Titel:
Adjunkt

Telefon:674 70 63
Fax:612 41 09
Studentkontakt: jis@juridicum.su.se
Rum:C 840
Mottagningstid:Thu 1 pm - 3 pm or by appointment or "open office door".
Hemsida: www.juridicum.su.se/iri/organisation/Ulf_Farjare/
Funktion:
Kursföreståndare
Enhet:
IT-gruppen
Medlem:
Rättsinformatik

Presentation:
 

Kursföreståndare för Juridisk informationssökning 3hp (tidigare benämnd Rättsteknik 2 poäng), föreståndare för LexLab samt institutionens applikationsansvarige. Jag undervisar eller medverkar på annat sätt i kurserna Juridisk informationssökning (rättsteknik), Rättsinformatik, IT-rätt, Allmän rättslära samt magisterprogrammet Law & IT. Jag är juridiska fakultetens ledamot i RIT - Rådet för IT-strategi samt ledamot i Juridicums IT-grupp. Jag är inititativtagare och driver (tillsammans med Peter Wahlgren) även det s.k. "e-Ex"-projektet som syftar till att ta fram ett elektroniskt examinationssystem. "e-Ex" har f.n. två moduler (korta essä-svar resp. flerval) i vilka ett par tusen examinationer hittills genomförts. Ytterligare moduler (långa essä-svar, elektroniska rättningsprotokoll, synkronisering mellan FastReg o Ladok o.d.) kommer att tas fram. Med min bakgrund inom både juridik och systemvetenskap intresserar jag mig för hela samspelet mellan informationstekniken och juridiken. Särskilt intressant är de juridiska frågor som uppstår i mötet med ny eller oprövad teknik samt integritets- och säkerhetsfrågor. I min undervisning är jag främst inriktad på informationssökning, -hantering och -värdering.Byt termin  

Namn:
Statsrätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 12,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
st@juridicum.su.se
Koordinator:
Josephina Bergvall
Kursföreståndare:
Karin Åhman
Hedvig Bernitz

Lärare: