Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Dennis Martinsson
Titel:
Universitetslektor

Jur.dr
Telefon:08-16 11 69
Fax:08-612 41 09
Rum:C 736
Mottagningstid:Enligt ö.k.
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Straffrätt

Presentation:
 

Jag är universitetslektor i rättsvetenskap och jur. dr i straffrätt. Fr.o.m. HT19 är jag, tillsammans med Annika Suominen, kursföreståndare för grundkursen i straffrätt (15 hp.). Jag är också ensam kursföreståndare för specialkursen Straffrätt och samhälle (15 hp.), avancerad nivå. Härutöver undervisar jag bl.a. på JIK, allmän rättslära och på flera specialkurser samt handleder och examinerar examensarbeten i straffrätt. Jag deltar ofta i olika medier, där jag bl.a. kommenterar och analyserar aktuella rättsfall samt förklarar och diskuterar olika straffrättsliga frågeställningar och teman. Jag deltar också i den allmänna samhällsdiskussionen genom att bl.a. skriva debattartiklar.

1. Bakgrund
- Universitetslektor i straffrätt, tidsbegränsad anställning, apr. 2019-jun. 2019, Örebro universitet
- Universitetslektor i straffrätt, feb. 2018-sept. 2018, Örebro universitet
- Tf. universitetslektor i straffrätt, 2017-2018, Stockholms universitet
- Jur. dr, 2016, Stockholms universitet
- LLM (Hon.), 2011, University of Auckland
- Jur. kand., 2010, Stockholms universitet

2. Publikationer
Monografier:
- Om straffrättsvillfarelse, Wolters Kluwer, 2016. (Ak. avh.)

Artiklar m.m.:
- På nödfronten något nytt? - reflektioner om nöd i ljuset av NJA 2017 s. 872, Juridisk Publikation, 2018, nr 2.
- Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik, Juridisk Tidskrift, 2017/18, nr 4. (Tillsammans med Andreas Anderberg.)
- Att undervisa om juridiska begrepp - pedagogiska utmaningar och strategier, Juridisk Publikation, 2017, nr 2.
- Vildsvinet - Ett fall av villfarelse?, Juridisk Tidskrift, 2017/18, nr 1.
- Så bör en invändning om villfarelse hanteras - särskilt om gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse och straffrättsvillfarelse, Juridisk Publikation, 2017, nr 1.
Straffrättsvillfarelse i EU-domstolen. En straffrättslig kommentar till det konkurrensrättsliga målet Schenker & Co. m.fl., Europarättslig tidskrift, 2014, nr 3.
Högsta domstolen om miljöbrott genom oaktsamhet, Juridisk Tidskrift, 2012/13, nr 3.
The Fool's Law or the Law's Fool?: Common Law Perspectives and Swedish Experiences on the Matter of Mistake as an Excuse from Criminal Liability, Otago Law Review, 2012, vol. 12, nr 4.
- Traditional International Law Making v. Transnational Approaches: Can the Behavior of Transnational Corporations be Controlled?, Juridisk Tidskrift, 2011/12, nr 1.
Nödvärnsexcess med livsfarligt våld, Juridisk Tidskrift, 2010/11, nr 1.

Läromedel:
- Författningar i straffrätt med hänvisningar till rättsfall, 2019, Norstedts Juridik AB. (Red. tillsammans med Annika Norée och Malou Andersson.)
- Författningar i straffrätt med hänvisningar till rättsfall, 2018, Norstedts Juridik AB. (Red. tillsammans med Annika Norée.)
- Författningar i straffrätt med hänvisningar till rättsfall, 2017, Wolters Kluwer. (Red. tillsammans med Annika Norée.)
- Författningar i straffrätt. Med hänvisningar till rättsfall, 2016, Wolters Kluwer. (Red. tillsammans med Annika Norée.)
- Författningar i straffrätt. Med hänvisningar till rättsfall. Mars 2015, 2015, Norstedts Juridik AB. (Red. tillsammans med Annika Norée.)

Debattartiklar:
- Fel att göra livstid till normalstraffet vid mord, Dagens Arena, 2019-06-12.
- Motivet till hårdare straff tycks vara hämnd, Svenska dagbladet, 2018-12-29. (Tillsammans med Tova Bennet.)
- Domstolar har att beakta humanistiska ideal, Nerikes Allehanda, 2018-06-26.
- Politiker har övertro på hårdare straff, Svenska dagbladet, 2018-05-13. (Tillsammans med Andreas Anderberg.)
- Kriminalisera inte sexköp utomlands, Dagens Arena, 2017-12-18.
- Mordrättegångar får inte bli till underhållning, Svenska dagbladet, 2017-05-20.
- Hårdare och längre straff är inte svaret, Svenska dagbladet, 2017-02-06.

3. Remissyttranden
- Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38), (dnr SU FV-1.1.3-3116-17), 2017.
- Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63), (dnr SU FV-1.1.3-3115-17), 2017. (Tillsammans med Brita Boman och Anna Christiernsson.)
- Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37), (dnr SU FV-1.1.3-1980-17), 2017.
- Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott (Jordbruksverket Rapport 2016:02), (dnr SU FV-1.1.3-2051-16), 2016.
- EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter, COM(2016) 87 final, (dnr SU FV-1.1.3-2051-16), 2016.

4. Forskningsintressen
- Straffrättens allmänna del, särskilt uppsåt och oaktsamhet samt ansvarsfrihetsgrunder (särskilt nödvärn, nöd, samtycke, misstag)
- Specialstraffrätt, särskilt miljöstraffrätt och miljöbrott
- Terroristbrott (och därtill anknuten lagstiftning)
- Straffrättsteori
- Kriminalpolitik
- Ämnesdidaktik

5. Förtroendeuppdrag
- Miljösamordnare vid Juridiska fakulteten, 2016.
- Doktorandrådet, 2012–2013.
- Forskningsutskottet, suppleant, 2012–2013.
- Institutionsstyrelsen, suppleant, 2012–2013.Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Sten Heckscher
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg