Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Katrin Lainpelto
Titel:
Docent

Telefon:08-16 33 64
Fax:08-612 41 09
Rum:C 774
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Processrätt

Presentation:
 

Jag disputerade våren 2012 i ämnet processrätt, med inriktning mot ämnet bevisrätt, och titeln på min avhandling är Stödbevisning i brottmål.


Min forskning är i huvudsak inriktad mot bevisrättsliga frågor och bedrivs vanligen inom ramen för tvärvetenskapliga samarbeten varför även metodologiska frågor har kommit att bli av stort intresse. För närvarande arbetar jag inom ramen för forskningsprojektet Barn, migration och integration vid Stockholms Barnrättscentrum.


Jag är kursföreståndare för grundkursen Processrätt (tillsammans med Henrik Bellander) och specialkurserna Förundersökning (tillsammans med Anna Kaldal) och Straffprocess - casekurs med bevisrättslig inriktning. Därutöver undervisar jag på kurserna Juridisk introduktionskurs, Rättspsykologi och Barnrätt. Därutöver föreläser jag återkommande vid andra myndigheter och intresseorganisationer.


Under 2019 innehar jag uppdraget som pedagogisk ambassadör och leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Juridiska institutionen som delfinansieras av CeUL. Projektet syftar till att stärka samarbetet i institutionens lärarlag för att på så sätt skapa stimulerande lärandemiljöer för såväl institutionens lärare som studenter.Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg