Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Jessika van der Sluijs
Titel:
Professor

Jur.dr
Telefon:08-16 20 78
Fax:08-612 41 09
Rum:C 830
Funktion:
Dekanus
Enhet:
Sthlm Centre for Comm Law
Ledning
Fakultetsnämnd
Medlem:
Civilrätt
Försäkringsrätt
Fakultetsnämnden ordförande

Presentation:
  Jessika van der Sluijs är ämnesansvarig för Handelsrätten samt kursföreståndare för Juridisk översiktskurs, (JÖK) 15 hp. Hon undervisar även på grundkurserna Civilrätt A och Allmän rättslära, samt på specialkursen Försäkringsrätt. Hon undervisar ämnesmässigt främst inom allmän avtalsrätt, kontraktsrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsavtalsrätt. Jessika van der Sluijs utsågs 2013 av rektor till Årets Lärare vid Juridiska fakulteten.

Jessika van der Sluijs är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Hon är avdelningsledare för Forskningspanelen i försäkringsrätt, ledamot i Vetenskapliga rådet samt i Särskilda utskottet.

Det pågående projektet har arbetsnamnet ”Soft Law”. I ett sådant projekt undersöks hur olika soft law-mekanismer (t.ex. nämndsbeslut, rekommendationer, allmänna råd, branschöverenskommelser mm.) utfärdade av myndigheter eller privata subjekt, påverkar försäkringsrätten. Projektet finansieras av Stiftelsen för försäkringsrättslig forskning och planeras vara färdigställt i form av en monografi 2016.

Till tidigare forskning räknas, vid sidan om ett antal artiklar, avhandlingen ”Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring” (2006), antologin ”Studier i försäkringsrätt (2011) samt monografin ”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law” (2013).


Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg