Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Claes Granmar
Titel:
Universitetslektor

Jur.dr
Telefon:08-16 12 94
Fax:08-612 41 09
Rum:C 928
Mottagningsrum:C 928
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Europarätt

Presentation:
  Claes Granmar är forskare i Europarätt (EU-rätt och EKMR-systemet) och docent vi den juridiska institutionen. Claes är också alumni vid Oxford University i Storbritanninen där han var gästforstkare vid the Institute for European and Comparative Law (IECL) 2017/2018, och där han var ansluten till ett college, Lady Margret Hall. Han var också Honorary Fellow vid Melbourne Law School, Australien, 2019. Tidigare har Claes varit gästforskare i ett år vid New York University, USA, samt ett halvår vid Max Planck institutet i Munchen, Tyskland. Han skrev sin avhandling i varumärkesrätt och konkurrensrätt vid European University Institute (EUI) i Florens, Italien och vid Stockholms universitet. Under doktorandtiden arbetade Claes också ett halvår vid EFTA-domstolen i Luxemburg för domstolens ordförande. Med avstamp i sin avhandling har Claes förkovrat sig ytterligare inom europarätt. Han har efter hand kommit att fördjupa och bredda sin forskning inom europas inre marknadsrätt och unionens externa handelrätt från ett konstitutionellt perspektiv. För närvarande arbetar Claes med global digitalisering och europas digitala inre marknad. Claes är från tid till annan kursföreståndare för grundkursen i europarätt samt kursföreståndare för specialkurserna i EU:s inre marknadsrätt och i EU:s externa handelrätt och handelspolitik. Claes är också ansvarig för det samnordiska rättegångsspelet i mänskliga rättigheter, samt förestådare för specialkursen i praktisk europaprocess. Claes är ledamot av institutionsstyrelsen. Han var studierektor 2015-2017 och är sedan 2016 facklig representant.


Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg