Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Claes Granmar
Titel:
Universitetslektor

Jur.dr
Telefon:08-16 12 94
Fax:08-612 41 09
Rum:C 928
Mottagningsrum:C 928
Mobil: 
Funktion:
Medlem:

Presentation:
  Claes Granmar är Docent och forskare i Europarätt (EU-rätt och EKMR-systemet) vi den juridiska institutionen. 2017/2018 är Claes gästforskare vid Institute for European and Comparative Law (IECL) Oxford University i Storbritannien, där han också är ansluten till ett college, Lady Margret Hall. Tidigare har Claes varit gästforskare i ett år vid New York University, USA, (NYU) samt vid Max Planck institutet i Munchen, Tyskland. Han skrev sin avhandling i varumärkesrätt och konkurrensrätt vid European University Institute (EUI) i Florens, Italien och vid Stockholms Universitet. Under doktorandtiden arbetade Claes också ett halvår vid EFTA-domstolen i Luxemburg.

Från avhandlingen i varumärkesrätt och konkurrensrätt har Claes förkovrat sig ytterligare inom immaterialrätt. Han har efter hand också kommit att fördjupa och bredda sin forskning inom Europas inre marknadsrätt och Unionens externa handelrätt från ett konstitutionellt europeiskt perspektiv. För närvarande arbetar Claes med skyddet av investeringar i Unionens externa handelsrätt.

Claes är kursföreståndare för specialkurserna i EU:s inre marknadsrätt och i EU:s externa handelrätt och handelspolitik, samt ansvarig för det samnordiska rättegångsspelet i mänskliga rättigheter, tillika specialkursen i praktisk europaprocess. Han är också kursföreståndare för grundkursen i europarätt på juristprogrammet (sabbatsår 2017/2018). Claes var studierektor för magisterprogrammen vid den juridiska institutionen 2015-2017 och han är sedan 2016 facklig representant.


Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Sten Heckscher
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg