Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Annelie Gunnerstad
Titel:
Adjunkt

Jur.kand
Telefon:08-16 22 35
Fax:08-612 41 09
Rum:C 716
Funktion:
Studierektor
Enhet:
Medlem:
Rättshistoria

Presentation:
  I avhandlingen behandlas det folkrättsliga suveränitetsinstitutet ur ett rättshistoriskt perspektiv. Därvid analyseras, med utgångspunkt i den historiska periodiseringen, konsekvenserna av ett skolastiskt, naturrättsligt respektive positivistiskt betraktelsesätt på statssuveräniteten med avseende på dess grundläggande karaktärsdrag och dess eventuella begränsningar.

Vid sidan av avhandlingsskrivandet undervisar jag på kursen i Rättshistoria, 6 p, om den juridiska metodlärans historia.


Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg