Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst (IFAOA-F)

Lärare


Namn:Åsa Örnberg
Titel:
Universitetslektor

Jur.dr
Telefon:08-16 26 75
Fax:08-612 41 09
Rum:C 882
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Utbildningsutskottet
Medlem:
Offentlig rätt
Utbildningsutskottet, ledamot

 
 


Byt termin  

Namn:
Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ifaoa@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Christine Storr