Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst (IFAOA-F)

Lärare


Namn:Lena Sandström
Titel:
Adjunkt

Telefon:08-16 28 68
Fax:08-612 41 09
Rum:C 894
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Förvaltningsrätt
Offentlig rätt

Presentation:
  Publikationer


Avhandlingen har den preliminära titeln Offentligrättsligt våld. Syftet med arbetet är att, främst ur förvaltningsrättslig synvinkel, undersöka offentliga funktionärers möjlighet att använda våld mot sak eller person. Föreskrifter om den offentligrättsliga våldsanvändningen finns framförallt inom politi- och socialrätten, men inom många andra rättområden har de offentliga organen befogenhet att ytterst genomdriva till exempel en befallning med våld.

I doktorandtjänsten ingår också undervisningsskyldighet, som fullgörs i Statsrätt (8p) och Förvaltningsrätt (10p).Byt termin  

Namn:
Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ifaoa@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Christine Storr