Barnrätt (BARNB-P)

Lärare


Namn:Anna Kaldal
Titel:
Professor

Jur.dr
Telefon:08-16 26 76
Fax:08-612 41 09
Rum:C 767
Mobil:070-979 20 28
Funktion:
Enhet:
Forskningsutskott
Medlem:
Familjerätt
Processrätt
Forskningsutskottet, lärarrepresentant

Presentation:
  Jag forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna.

Titeln på min avhandling är Parallella Processer - En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Avhandlingsområdet rör barn som brottsoffer och en specifik fråga är hur en påstådd brottsmisstanke, en nedlagd förundersökning eller en fällande dom ska utredas och bevisvärderas i ett vårdnads- eller LVU-mål. En annan central fråga är hur barnets egna upplevelser och perspektiv bör utredas och beaktas i domstolens riskbedömning. I avhandlingen ingår ett beteendevetenskapligt perspektiv på riskbedömningar av barn i utsatta miljöer.

Avhandlingsprojektet utfördes i samarbete med Karolinska institutet, Sektionen för rättspsykiatri. Projektet finansierades av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), Brottsofferfonden, Drottning Silvias Jubileumsfond och Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Jag undervisar på grundkursen i processrätt samt specialkurserna Förundersökning, Straffprocess och Rättspsykologi. Vid sidan av detta föreläser jag och undervisar på utbildningar för anställda inom rättsväsende och socialtjänst.

Jag är medförfattare till boken Bevisprövning vid sexualbrott (Sutorius & Kaldal, Norstedts Juridik, 2003) och har även deltagit i den allmänna debatten och kommenterat mål som rör barn som brottsoffer och sexualbrott mot vuxna i press, tv och radio.

Byt termin  

Namn:
Barnrätt
Termin: V13
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: M
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
barnratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Anna Bergmark
Kursföreståndare:
Malou Andersson
Anna Kaldal

Lärare:


Andersson Malou
Bernitz Hedvig
Dane Louise
Kaldal Anna
Lainpelto Katrin
Ann-Christin Cederborg
Carl-Göran Svedin
Catarina Sitte Durling
Johanna Schiratzki
Lars Arrhenius
Lotta Svedenstedt
Michael Tärnfalk
Rebecca Stern
Ulrika Rogland
Åsa Landberg