Processrätt (PRO-P)

Lärare


Namn:Katrin Lainpelto
Titel:
Docent

Telefon:08-16 33 64
Fax:08-612 41 09
Rum:C 774
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Processrätt

Presentation:
 

Jag disputerade våren 2012 i ämnet processrätt, med inriktning mot ämnet bevisrätt, och titeln på min avhandling är Stödbevisning i brottmål.


Min forskning är i huvudsak inriktad mot bevisrättsliga frågor och bedrivs vanligen inom ramen för tvärvetenskapliga samarbeten varför även metodologiska frågor har kommit att bli av stort intresse. För närvarande arbetar jag inom ramen för forskningsprojektet Barn, migration och integration vid Stockholms Barnrättscentrum.


Jag är kursföreståndare för grundkursen Processrätt (tillsammans med Henrik Bellander) och specialkurserna Förundersökning (tillsammans med Anna Kaldal) och Straffprocess - casekurs med bevisrättslig inriktning. Därutöver undervisar jag på kurserna Juridisk introduktionskurs, Rättspsykologi och Barnrätt. Därutöver föreläser jag återkommande vid andra myndigheter och intresseorganisationer.


Under 2019 innehar jag uppdraget som pedagogisk ambassadör och leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Juridiska institutionen som delfinansieras av CeUL. Projektet syftar till att stärka samarbetet i institutionens lärarlag för att på så sätt skapa stimulerande lärandemiljöer för såväl institutionens lärare som studenter.Byt termin  

Namn:
Processrätt
Termin: V14
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 19,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
processratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Lisa Persson
Kursföreståndare:
Henrik Edelstam

Lärare:


Andersson Simon
Björkman Johanna
Diesen Christian
Edelstam Henrik
Kaldal Anna
Lainpelto Katrin
Anna Hempel
Anna Spinnell
Camilla Ulvenfalk Berg
Claes Söderqvist
Dan Leeman
Daniel Brunson
David Löfgren
Fredrik Forssman
Ida Salomonsson
Isaksson Johan
Karin Hallsten
Karin Lundqvist
Katarina Monfils Gustafsson
Larsson Freddy
Magnus Eriksson
Mikael Pauli
Patrik Schöldström