Rättsinformatik (RI-P)

Lärare


Namn:Cecilia Magnusson Sjöberg
Titel:
Professor

Jur.dr
Telefon:08-16 28 93
Fax:08-612 41 09
Rum:C 863
Mottagningstid:By appointment
Hemsida: www.juridicum.su.se/iri/organisation/Cecilia_Magnusson_Sjöberg
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Rättsinformatik

Presentation:
  Professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Disputerade 1992 med avhandlingen "Rättsautomation: särskilt om statsförvaltningens datorisering". E-förvaltningens rättsfrågor kring digital ärendehandläggning och automatiserat beslutsfattande, samt privata aktörers möjligheter till insyn i det offentligas verksamhet hör fortfarande till hennes intresseområde. Hennes forskning rör också hur den personliga integriteten kan skyddas och vad som händer när skilda rättssystem ställs mot varandra, till exempel vid användning av molntjänster.

Utöver materiell it-rätt arbetar hon med digitala metoder för informationssökning, beslutsfattande och dokumenthantering som bl.a. aktualiserar säkerhetsjuridiska spörsmål förknippade med elektronisk signering och arkivering.

Har haft flera statliga utredningsuppdrag. För närvarande är hon på regeringens uppdrag särskild utredare med uppdraget att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Hon är även ansvarig för en utredning med syftet att skapa rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning.

Byt termin  

Namn:
Rättsinformatik
Termin: H14
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt: