Folkrätt (FO-P)

Lärare


Namn:David Langlet
Titel:
Docent

Jur.dr
Telefon:16 32 19
Fax:612 41 09
Rum:C 784
Mottagningsrum:C 784
Mottagningstid:Tuedsays at 1 to 3 pm
Telefontid:Tuesdays at 1 to 3 pm
Funktion:
Kursföreståndare
Enhet:
Forskningsutskott
Medlem:
Miljörätt
Folkrätt
Forskningsutskottet, suppleant

Presentation:
  Jag är docent i miljörätt och universitetslektor vid Juridicum i Stockholm. Jag har tidigare bl. a. arbetat som forskare och tillförordnad lektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Jag är koordinator för miljörättsämnet på juristprogrammet samt föreståndare för specialkursen "Miljörätt 15hp" och den fristående kursen ”Miljöskyddsjuridik 15hp” (dock ej 2014), samt alternerar med Pål Wrange som föreståndare för specialkursen "International Law and Economy 15hp".

Jag är ledamot av styrelsen för Stockholms miljörättscentrum, SMC (http://www.juridicum.su.se/smc/)

Min avhandling ’Prior Informed Consent and Hazardous Trade: Regulating Trade in Hazardous Goods at the Intersection of Sovereignty, Free Trade and Environmental Protection’ (framlagd 2007, publicerad 2009 på Kluwer Law International) studerar främst den så kallade Prior Informed Consent (‘PIC’)-mekanismen som den kommer till uttryck i internationella avtal avseende handel med potentiellt miljöfarliga varor, inklusive mekanismens genomförande i EU, Indien och USA, samt dess förenlighet med WTO-rättsliga regler i GATT, TBT och SPS-avtalen. Som titeln antyder skär avhandlingen över ämnen som traditionellt behandlas inom central folkrätt, miljörätt och internationell ekonomisk rätt.

Min senare forskning har berört ett stort antal ämnen inom miljörättens, havsrättens och den ekonomiska folkrättens områden. Till det jag särskilt ägnat mig åt hör kemikaliereglering, olika klimatpolitiska åtgärder och energiinfrastruktur, däribland de rättsliga förutsättningarna för geologisk lagring av koldioxid samt energieffektivisering i kommunägda bostadsområden (främst s.k. miljonprogram) och transnationella havsbaserade pipelines. Mitt senaste större projekt handlar om förutsättningarna för säker och långsiktigt hållbar tillgång till uttömliga naturresurser, främst mineraler.

Jag är huvudförfattare till boken ”EU:s miljörätt” (3 uppl., Norstedts Juridik, 2011).

Jag har deltagit i flera tvär- eller mångvetenskapliga projekt och har bl.a. varit ansvarig för det juridiska perspektivet i projekt avseende regional koldioxidlagring (CCS) (http://www.ccs-skagerrakkattegat.eu/news/tabid/60/Default.aspx) och hinder och möjligheter för energieffektivisering i kommunala bostadsområden (http://www.mistraurbanfutures.org/en/project/cluee-collaborative-learning-urban-energy-efficiency).

År 2013 erhöll jag the Stockholm Centre Oxford Fellowship för 2013/14 vilket innebär att jag från oktober 2013 till september 2014 är tjänstledig från Juridicum och istället innehar en forskartjänst vid juridiska fakulteten vid Oxford University och Christ Church College.


Byt termin  

Namn:
Folkrätt
Termin: H13
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
folkratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ole Martin Rystad
Kursföreståndare:
Pål Wrange

Lärare:


Langlet David
Klamberg Mark
Richard Sahlin