Byt termin  

Namn:
Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet
Termin: H20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
INAR@juridicum.su.se
Koordinator:
Ann Melin
Kursföreståndare:
Annika Blekemo
Examinator:
Annika Blekemo

Lärare: