Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet (INAR-F)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet, 15hp läses i termin 4 och ingår i PAO-programmet. I kursen behandlas regler, begrepp och principer inom ämnesdelarna. I kursen ingår också träning i att lösa problem inom de rättsområden som behandlas.


Kursen omfattar två moment:
• Moment 1 (Rättskunskap 3 hp) rör rättssystemet generellt och ämnar ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs som förberedelse inför kommande studier i moment 2 (Arbetsrätt). Momentet syftar till att ge en enklare systematisk överblick över den svenska rätten/rättssystemet, grundläggande insikter i den juridiska metoden och träning i juridisk problemlösning. Studenten ska även få insikt om rättens förhållande till det omgivande samhället.
• Moment 2 (Arbetsrätt 12 hp) behandlar kollektiv arbetsrätt och anställningsavtalets regelverk samt vissa aspekter av arbetsrättslig skyddslagstiftning av offentligrättslig natur.

Preliminärt schema HT20
Kom igång med Athena
Särskilt pedagogiskt stöd


Särskilt
Kursen kommer att ges digitalt och undervisningen sker via Zoom!


Kontaktuppgifter
Studenter som har frågor kan mejla: ann.melin@juridicum.su.se (semester v 27-30)

Under kursen använder vi Stockholm universitets nya lärplattform Athena som tillhandahålls av It’s Learning. Du loggar in via Athena.su.se med ditt studentkonto. I Athena finner du studieinformation och kursmaterial.

Här hittar du en översikt av plattformen:https://athena.itslearning.com/ . Titta gärna på videon om hur du kommer igång med Athena på https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1070408 . Via serviceportalen.su.se hittar du annan hjälpdokumentation Administrativa frågor besvaras som vanligt av kursadministratören via funktionsadressen arjur2@juridicum.su.se

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer hittar information om detta på: Funktionsnedsättning
LÄNK: https://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/funktionsneds%C3%A4ttning

Byt termin  

Namn:
Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet
Termin: H20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
INAR@juridicum.su.se
Koordinator:
Ann Melin
Kursföreståndare:
Annika Blekemo
Examinator:
Annika Blekemo

Lärare: