Juridik och etik i skolans värld (JES-DANS)

Kursbeskrivning


Välkommen
Juridik och etik i skolans värld
2.5 Högskolepoäng

Law and Ethics in Schools
2.5 ECTS credits


Varmt välkommen till kursen!

Kursen Juridik och etik i skolans värld är obligatorisk, ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges till studenterna som läser Dans - och Cirkus Ämneslärare

Inom varje lärarprogram finns olika utbildningsvetenskapliga kurser som ska ge dig som blivande lärare en kompetens inom följande områden:

•Bedömning och betygsättning
•Läroplansteori och didaktik
•Skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder
•Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
•Utveckling, lärande och specialpedagogik
•Utvärdering och utvecklingsarbete
•Vetenskapsteori och forskningsmetodik


Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskap om:

• förvaltningslagen och skollagen etc. och dessa lagars inbördes relation
• barnets bästa i ett rättighetsperspektiv
• yrkesetiska aspekter på hur en lärare förhåller sig till elever och föräldrar.

Studenterna skall också kunna
• identifiera juridiska frågeställningar i praktiskt förekommande situationer i sin yrkesroll


Kursupplägg
Undervisningen ges i form av föreläsningar och avslutas med ett obligatoriskt examinationsseminarium.

Det finns även en videoföreläsning om ”Kränkande behandling och diskriminering i skolan”. Den kan med fördel ses efter genomförd introduktionsföreläsning. Länk till videoföreläsningen finns på hemsidan under "kursmaterial/studiematerial/föreläsningar."

Byt termin  

Namn:
Juridik och etik i skolans värld
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 50%
Nivå: GN
Poäng: 2,5
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
jes@juridicum.su.se
Koordinator:
Catrinel Florea
Kursföreståndare:
Lena Sandström
Examinator:
Lina Hjorth Warlenius

Lärare: