Allmän rättslära (AR-H)

Kursbeskrivning


Lärandemål
Allmän rättslära bygger på kunskaper tidigare förvärvade under juristutbildningen och efter genomgången kurs förväntas studenten tillägnat sig:
  • kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse i en föränderlig värld,
  • fördjupade insikter om rättsordningen och dess roll i samhället,
  • fördjupad förståelse för gränsdragningsproblem och relationer mellan rätt, politik och moral samt om förhållandet mellan individ och stat,
  • utvecklad praktisk kunskap om juridisk argumentation och om metoder för lagtolkning respektive lagstiftning.


Kursupplägg

För fullständig kursbeskrivning, klicka här.

-------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Allmän rättslära
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 9,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ar@juridicum.su.se
Koordinator:
Meri Mirsoyan
Kursföreståndare:
Mauro Zamboni

Lärare:


Chen Kelly
Fast Lappalainen Katarina
Martinsson Dennis
Munukka Jori
Nääv Maria
Simon Almendal Teresa
Sluijs Jessika van der
Spaak Torben
Storr Christine
Wahlgren Peter
Zamboni Mauro
Adam Green
Jane Reichel
Karl Dahlstrand
Katarina Fast
Lena Sundström
Meri Mirsoyan
Vladimir Bastidas
Åke Frändberg