Allmän rättslära (AR-H)

Kursbeskrivning


Lärandemål
Allmän rättslära bygger på kunskaper tidigare förvärvade under juristutbildningen och efter genomgången kurs förväntas studenten tillägnat sig:
  • kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse i en föränderlig värld,
  • fördjupade insikter om rättsordningen och dess roll i samhället,
  • fördjupad förståelse för gränsdragningsproblem och relationer mellan rätt, politik och moral samt om förhållandet mellan individ och stat,
  • utvecklad praktisk kunskap om juridisk argumentation och om metoder för lagtolkning respektive lagstiftning.


Kursupplägg

För fullständig kursbeskrivning, klicka här.


 

-------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Allmän rättslära
Termin: H20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 9,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ar@juridicum.su.se
Koordinator:
Sara Elg
Kursföreståndare:
Mauro Zamboni

Lärare: