Rättshistoria (RH-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Rättshistoria läses i början av termin 6. Kursen omfattar 9 högskolepoäng. Kursens mål är att ge dig sådan förståelse av den juridiska metodlärans utveckling som möjliggör självständig analys av juridiska problem.


Kontaktuppgifter
Studenter som har materiella frågor rörande den juridiska metodlärans historia kan mejla dessa till följande adress: RattshistoriaLarare@juridicum.su.se  Mejlet går ut till samtliga lärare, vilket givetvis ökar chansen att få ett snabbt svar.


Kursbeskrivning
Kursbeskrivning finns här 


Webbregistrering
Student på termin 2-7 på juristprogrammet och som har blivit antagen till obligatoriska kurser genom Antagningen kan under registreringsveckan webbregistrera sig.


Denna webbregistrering kommer enbart att kunna göras av studenter som följer studieordningen och uppfyller respektive förkunskapskrav (och inte har tillgodoräknade obligatoriska kurser - kontakta i så fall bitr. studierektor Charlotta Lindström via mail för hjälp med registrering).


För att kunna läsa kursen ska du göra följande:
1) Aktivera ditt universitetskonto www.su.se/aktivera ( om du inte tidigare har läst vid Stockholms universitet)


2) Registrera dig på kursen genom att logga in på www.mitt.su.se och ”Mina studier”


Om du av någon av anledning inte kan självregistrera dig (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknat kurser) var god besök studievägledningen på Utbildningskansliet för registrering. Observera att registreringar inte tas emot på annat sätt.


Studenter som läser om kursen måste omregistrera sig. 


Gruppindelning
För att kunna anmäla dig till en seminariegrupp i Athena måste du i första hand vara registrerad på kursen som förstagångsregistrerad. De studenter som inte har läst kursen tidigare har förtur till undervisningen. Du gör gruppval den 17/1 kl:13.00.


Omregistrerade studenter får välja grupp i mån av plats, efter att de förstagångsregistrerade studenterna har valt grupp. För omregistrering kontakta kursadministratören. Om du vill delta i gruppundervisningen så kontaktar du kursadministratören för att eventuellt placeras i en grupp. Detta är endast möjligt om det finns platser kvar.


Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer hittar information om detta på: Funktionsnedsättning

Byt termin  

Namn:
Rättshistoria
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 9,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
rh@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Marie Sandström