Europarätt (EU-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Grundkursen i Europarätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna på den första terminen och är integrerad med kurserna Juridisk introduktionskurs och Statsrätt. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet europarätt.Lärandemål

Närmare information om kursen och hur den är upplagd finns i kursplanen och kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen innehåller information om kursens pedagogiska upplägg samt nödvändig praktisk information.Kursupplägg

Information om obligatorier
Aktiv närvaro vid 75 % (5 av 7) av seminarierna.
Aktiv närvaro vid det s.k. "case"-seminariet.
Godkänd promemoria enligt instruktioner i skrivanvisningarna och kursbeskrivningen.
Skriftlig tentamen (salsskrivning).Examination

För examinationsregler se kursbeskrivningen under rubriken Kursmaterial.


Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut se här: https://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg.

Byt termin  

Namn:
Europarätt
Termin: H18
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
eu@juridicum.su.se
Koordinator:
Asnate Maddalo
Kursföreståndare:
Helene Andersson