Europarätt (EU-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Grundkursen i Europarätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna på den första terminen och är integrerad med kurserna Juridisk introduktionskurs och Statsrätt. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet europarätt.


Undervisningsplan
Ladda ned kursens undervisningsplan HÄR.


Närmare information om kursen och hur den är upplagd finns i kursplanen och undervisningsplanen. Kursplanen finns tillgänglig på hemsidan (se länk i menyn ovan). Undervisningsplanen innehåller information om kursens pedagogiska upplägg samt nödvändig praktisk information. Undervisningsplanen kan även laddas ned under rubriken kursmaterial i menyn ovan.


Information om obligatorier:Närvaro
Närvaro vid 75 % (5 av 7) av seminarierna är obligatoriskt.
Närvaro vid det s.k. "case"-seminariet är obligatoriskt.


Promemoria
Godkänd promemoria enligt instruktioner i skrivanvisningarna och undervisningsplanen.
-------------------------------------------------------------------------

För examinationsregler se undervisningsplanen under rubriken "Kursmaterial".

-------------------------------------------------------------------------

Angående omprövningar av tentamensresultat:


Vi rekommenderar er att inkomma med era omprövningar inom sex veckor från det att tentamensresultatet publicerades.

Instruktioner för omprövning:

För att ompröva ett beslut behöver du be om en kopia av din tenta. (OBS! Hämtar du ut din tenta i original mister du möjligheten att ompröva ditt resultat.)

I omprövning ska följande finnas med:

- Datum för när du skrev tentan,
- Ditt namn,
- Ditt telefonnummer samt
- Din e-postadress.

I omprövningen behöver det framgå vad i ditt tentamenssvar som uppfyller svarsförslaget. I omprövningen ska du skriva vad du skrivit i din tentamen, vad som står i rättningsmallen samt varför ditt svar lever upp till svarsmallens svar.

Lägg omprövningen i amanuensens postfack på våning 9 i C-huset, i facket utanför amanuensens dörr eller lämna in den under amanuensens mottagningstid.

Observera att examinator har bedömt alla gränsfall en extra gång och en eventuell begäran om omprövning måste grunda sig på något som är uppenbarligen felaktigt vid en jämförelse mellan svarsmallen och tentandens svar.

Vänligen läs noggrant informationen ovan. Begäran om omprövning innebär inte en generell "omrättning" av tentamen, utan görs utifrån Din motivering.

Byt termin  

Namn:
Europarätt
Termin: H17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
euratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Erik Ålander
Kursföreståndare:
Claes Granmar

Lärare:


Andersson Helene
Bernitz Ulf
Granmar Claes
Lundqvist Björn
Paju Jaan
Storr Christine
Voss Katharina
Ålander Erik
Anders Kjellgren
Clarence Crafoord
Pernilla Lindh
Ulrika Båth Bertram