Europarätt (EU-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Grundkursen i Europarätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna på den första terminen och är integrerad med kurserna Juridisk introduktionskurs och Statsrätt. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet europarätt.Lärandemål

Närmare information om kursen och hur den är upplagd finns i kursplanen och kursbeskrivningen (finns under "Kursmaterial"). Kursbeskrivningen innehåller information om kursens pedagogiska upplägg samt nödvändig praktisk information.


Hittar du inte svar i kursplanen, kursbeskrivningen eller på kurshemsidan, vänligen mejla eu@juridicum.su.se. Kurskoordinator har telefon- och mottagningstid tisdagar och torsdagar kl. 13-15.Kursupplägg

Information om obligatorier
Aktiv närvaro vid 80 % (5 av 7) av seminarierna, inkl. workshoppen om rättskällesökning.
Aktiv närvaro vid det s.k. "case"-seminariet (fallövningen).
Godkänd promemoria enligt instruktioner i skrivanvisningarna och kursbeskrivningen.
Skriftlig tentamen (salsskrivning).Examination

För examinationsregler, se kursplan.


Information om omprövning av betyg


Information för studenter med funktionsnedsättning

Byt termin  

Namn:
Europarätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
eu@juridicum.su.se
Koordinator:
Asnate Maddalo
Kursföreståndare:
Claes Granmar

Lärare:


Fast Lappalainen Katarina
Golmohammadi Gloria
Granmar Claes
Horn Anna
Iacovides Marios
Storr Christine
Anders Kjellgren
EU-minister Hans Dahlgren
Fredrik Bergman
Pernilla Lindh
Ulf Bernitz