Europarätt (EU-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Grundkursen i Europarätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna på den första terminen och är integrerad med kurserna Juridisk introduktionskurs och Statsrätt. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet europarätt.Lärandemål

Närmare information om kursen och hur den är upplagd finns i kursplanen och kursbeskrivningen (finns även under "Kursmaterial"). Kursbeskrivningen innehåller information om kursens pedagogiska upplägg samt nödvändig praktisk information.


Hittar du inte svar i kursplanen, kursbeskrivningen eller på kurshemsidan, vänligen mejla eu@juridicum.su.se. Kurskoordinator har telefon- och mottagningstid tisdagar och torsdagar kl. 13-15.Kursupplägg

Information om obligatorier
- Aktiv närvaro vid 80 % (5 av 7) av seminarierna, inkl. workshoppen om rättskällesökning. Godkänd närvaro rapporteras som "G" i det studieadministrativa systemet. Vid närvaro på samtliga seminarier rapporteras det som "G7". Närvaro på samtliga seminarier beaktas vid rättning av tentamen. 
- Aktiv närvaro vid det s.k. "case"-seminariet (fallövningen). Godkänd närvaro rapporteras som "G" i det studieadministrativa systemet.
- Godkänd promemoria enligt instruktioner i skrivanvisningarna och kursbeskrivningen. Godkänd promemoria rapporteras som "G" i det studieadministrativa systemet.
- Skriftlig tentamen (salsskrivning).Examination

För examinationsregler, se kursplan.


Information om omprövning av betyg


Information för studenter med funktionsnedsättning

Byt termin  

Namn:
Europarätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
eu@juridicum.su.se
Koordinator:
Asnate Maddalo
Kursföreståndare:
Antonina Bakardjieva Engelbrekt

Lärare:


Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Horn Anna
Iacovides Marios
Paju Jaan
Storr Christine
Anders Kjellgren
Anna Falk
Fredrik Bergman
Pernilla Norman
Ulf Bernitz