Europarätt (EU-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Grundkursen i Europarätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna på den första terminen och är integrerad med kurserna Juridisk introduktionskurs och Statsrätt. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet europarätt.Lärandemål

Närmare information om kursen och hur den är upplagd finns i kursplanen och kursbeskrivningen (finns under "Kursmaterial"). Kursbeskrivningen innehåller information om kursens pedagogiska upplägg samt nödvändig praktisk information.Kursupplägg

Information om obligatorier
Aktiv närvaro vid 75 % (5 av 7) av seminarierna.
Aktiv närvaro vid det s.k. "case"-seminariet.
Godkänd promemoria enligt instruktioner i skrivanvisningarna och kursbeskrivningen.
Skriftlig tentamen (salsskrivning).Examination

För examinationsregler, se kursbeskrivningen.
För omprövning av betyg, läs mer information här

Byt termin  

Namn:
Europarätt
Termin: H18
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
eu@juridicum.su.se
Koordinator:
Asnate Maddalo
Kursföreståndare:
Helene Andersson

Lärare:


Andersson Helene
Bernitz Hedvig
Bernitz Ulf
Granmar Claes
Iacovides Marios
Lundqvist Björn
Storr Christine
Anders Kjellgren
Fredrik Bergman
Mångfaldsprojektet Juridicum
Pernilla Lindh