Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursansvarig: Mia Carlsson Mottagningsrum: C 798 (mottagningstid efter överenskommelse) E-post: mia.carlsson@juridicum.su.se


Allmänt om kursen
Innehåll och målsättning Juridisk introduktionskurs (10,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen läses som den inledande delen av studierna på den första terminen. Studierna är integrerade med övriga kurser under första terminen, grundkurserna i Europarätt och Statsrätt. Den övergripande målsättningen med kursen är att kursen ska ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som studenten behöver för inläsningen av övriga obligatoriska kurser inom ramen för juristprogrammet respektive filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap. Kursen ska ge studenten en systematisk överblick över den svenska rätten, grundläggande insikter i den juridiska metoden och träning i juridisk problemlösning. Studenten ska även få insikt om rättens förhållande till det omgivande samhället. Notera att kursen är en spärrkurs för tillträde till termin 2. För mer information om kursen se undervisningsplanen.Kursbeskrivning
Ladda ned kursens kursbeskrivning HÄR.Seminarieplan
Ladda ned kursens seminarieplan HÄR.
-------------------------------------------------------------------------
För examinationsregler se undervisningsplanen under rubriken "Kursmaterial".

Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Andersson Helene
Andersson Malou
Besher Alexander
Carlsson Mia
Ebbesson Jonas
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Hagelberg Ronney
Lainpelto Katrin
Lindgren Tove
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Sackemark Alexandra
Storr Christine
Ågren Jack
Anna Öster
Carl-Fredrik Hedenström
Daniel Feinbaum
Eliza Cedervall
Erik Svensson
John Arwidsson
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Maria Hultberg
Maria Lamm
Milad Mohammadi
Moa Björklund Weglin
Mångfaldsprojektet
Sten Heckscher
Ulrika Borg