Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursansvarig: Mia Carlsson Mottagningsrum: C 798 (mottagningstid efter överenskommelse) E-post: mia.carlsson@juridicum.su.se


Allmänt om kursen
Innehåll och målsättning Juridisk introduktionskurs (10,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen läses som den inledande delen av studierna på den första terminen. Studierna är integrerade med övriga kurser under första terminen, grundkurserna i Europarätt och Statsrätt. Den övergripande målsättningen med kursen är att kursen ska ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som studenten behöver för inläsningen av övriga obligatoriska kurser inom ramen för juristprogrammet respektive filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap. Kursen ska ge studenten en systematisk överblick över den svenska rätten, grundläggande insikter i den juridiska metoden och träning i juridisk problemlösning. Studenten ska även få insikt om rättens förhållande till det omgivande samhället. Notera att kursen är en spärrkurs för tillträde till termin 2. För mer information om kursen se undervisningsplanen.Undervisningsplan
Ladda ned kursens undervisningsplan HÄR.Seminarieplan
Ladda ned kursens seminarieplan HÄR.
-------------------------------------------------------------------------
För examinationsregler se undervisningsplanen under rubriken "Kursmaterial".

Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Moa Björklund Weglin
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Andersson Malou
Carlsson Mia
Ebbesson Jonas
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Hagelberg Ronney
Lainpelto Katrin
Martinsson Dennis
Sackemark Alexandra
Spaak Torben
Storr Christine
Sundstrand Andrea
Warnling Nerep Wiweka
Ågren Jack
Anna Öster
Carl-Fredrik Hedenström
Daniel Feinbaum
Dennis von Martens
Eliza Cedervall
John Arwidsson
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Maria Hultberg
Maria Lamm
Milad Mohammadi
Mångfaldsprojektet
Sten Heckscher
Ulrika Borg