Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursansvarig: Mia Carlsson. E-post: mia.carlsson@juridicum.su.se

Amanuens: Linnea von Gegerfelt. Mottagningsrum: C 798 (mottagnings- och telefontid tis & tors 13-15). E-post: jik@juridicum.su.se


Allmänt om kursen
Innehåll och målsättning Juridisk introduktionskurs (10,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen läses som den inledande delen av studierna på den första terminen. Studierna är integrerade med övriga kurser under första terminen, grundkurserna i Europarätt och Statsrätt. Den övergripande målsättningen med kursen är att kursen ska ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som studenten behöver för inläsningen av övriga obligatoriska kurser inom ramen för juristprogrammet respektive filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap. Kursen ska ge studenten en systematisk överblick över den svenska rätten, grundläggande insikter i den juridiska metoden och träning i juridisk problemlösning. Studenten ska även få insikt om rättens förhållande till det omgivande samhället. Notera att kursen är en spärrkurs för tillträde till termin 2. För mer information om kursen se kursbeskrivningen.


Kursbeskrivning
Ladda ned kursens kursbeskrivning HÄR.


Seminarieplan
Ladda ned kursens seminarieplan HÄR.


Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.-------------------------------------------------------------------------
För examinationsregler se kursbeskrivningen.

Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Andersson Helene
Andreev Dennis
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Herzfeld Olsson Petra
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Sinander Erik
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Yllner Vera
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
John Arwidsson
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Malou Andersson
Mångfaldsprojektet
Sten Heckscher
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg