Juridisk översiktskurs (HAJÖK-F)

Kursbeskrivning


Välkommen

Juridisk översiktskurs (JÖK) läses som fristående kurs. Kursen omfattar 10 p/15 hp och ges på kvällstid (halvfart), dagtid (helfart) under terminens första hälft och som sommarkurs.


Kursbeskrivning
Ladda ned kursens kursbeskrivning HÄR.


Omregistrering
Behöver du omregistrera dig på kursen? Vänligen kontakta fristaende-kurser@juridicum.su.se


Omregistrerade studenter
Omregistrerade studenter som ska delta i obligatorisk undervisning (seminarier eller PM) placeras i basgrupp om de hört av sig till amanuensen senast i samband med introduktionsföreläsningen på kursen. Mer info om seminariegrupper/basgrupper finns i kursbeskrivningen.


Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut: https://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg


Tidigare termin?
Söker du kurshemsidan (schema, aktuellt etc.) för en tidiagre termin? Kontrollera att rätt termin är inskriven i den gardinen till höger, i den gröna rutan.

Byt termin  

Namn:
Juridisk översiktskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hajok@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Amanda Redin
Kursföreståndare:
Johan Sandstedt