Praktisk europaprocess (SPEPEU-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Ladda ned kursbeskrivningen HÄRSpecialkursen i Praktisk europaprocess går på B-perioden under vårterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Kursen är en tävling där du, inom ramen för juristprogrammet, ges möjlighet att mäta dina talanger i analytisk förmåga, förmågan att framställa en inlaga, samt konsten att muntligt plädera inför några av Europas högsta domare och med studenter från tolv nordiska universitet som motpart.

Ansökan: I dagens läge finns tretton advokatklubbar från alla de nordiska länderna. Tre utav dem är Stockholmsbaserade och det är dessa som studenter från Stockholms universitet kan söka till. Klubbarna heter St Erik, Södermark och Brinnen, Bodström och Båvestam. Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett, som finns under kursmaterial. Till ansökan bifogas foto och ett personligt brev på max 1 sida, där du berättar lite om dig själv och varför du söker kursen. Ansökningsblanketten och det personliga brevet med foto mailas sedan till amanuensen spepeu@juridicum.su.se.

Informationskväll: Torsdagen den 31 oktober kl. 19:00-21:00 bjuder vi tillsammans med Civil Rights Defenders in till en informationskväll med tillfälle att träffa och lyssna till tidigare deltagare i kursen samt tävlingsledningen och advokatklubbarnas råd. Alla är hjärtligt välkomna utan föranmälan. Vi ses på Sergels torg 12, våning 12, i Civil Rights Defenders lokaler. Sista ansökningsdag för VT20 är den 12 december. Därefter kallar advokatklubbarna de sökande till intervju, vilka äger rum i januari 2020. Advokatklubbarna väljer sedan ut sex studenter vardera som inbjuds att tävla för advokatklubben. De studenter som blir inbjudna att tävla för en klubb är de studenter som blir antagna till kursen.

Förkunskapskrav: Kraven för antagning ställs upp av de tävlande klubbarna.

Kursupplägg: Viss undervisning sker i regi av Juridiska institutionen. Denna del av undervisningen är till för att ge en introduktion i ämnet. Därefter är det upp till advokatklubbarna själva att utbilda/träna sina tävlande. Under inlageperioden (de första fyra veckorna) sker detta främst i form av genomgångar av det av laget framställda skriftliga materialet, under ledning av custos (en av programledningen godkänd tidigare tävlande advokat eller jurist med erfarenhet av Europakonventionen). När inlagan är inlämnad tar pläderingssessionerna vid. Här får laget träning i att tala/plädera inför en publik bestående av tidigare tävlande och andra intresserade. Nästa års tävling är den 36:e i ordningen vilket innebär att många seniorer hunnit skaffa sig betydande erfarenhet i pläderingstekniker o. dyl. Slutligen möts samtliga tretton lag från hela Norden i Köpenhamn i juni, för den slutliga pläderingssessionen inför några av Europas högsta domare.

Examination: Examinationen sker i form av inlämning av den skriftliga inlagan och därefter deltagande i pläderingssessionen i Köpenhamn. Vidare kommer från och med VT20 ett individuellt examinationsmoment att införas i universitetets regi. OBS! Studenterna förväntas själva stå för kostnaderna i samband med pläderingssessionen i Köpenhamn.

Särskilt
Några ord från en f.d. tävlande:
"”Praktisk Europaprocess; vad är det egentligen?” undrade jag när jag läste om kursen på juridiska institutionens hemsida. En gnista nyfikenhet tändes vid ord som ”talanger i analytisk förmåga” och att ”muntligt plädera inför några av Europas högsta domare”! Jag gick på informationsträffen, sökte till kursen och lyckades bli invald. När ansökningsförfarandet var avklarat var det dags att träffa laget. Jag kände ingen av dem sen tidigare. Klubben vi hade blivit invalda i ordnade så att vi fick umgås innan kursen började, men laget tog också egna initiativ; vi hade ”pannkakskalas”. När kursen väl tog vid skedde det i form av ett par introduktionsdagar i professor Ove Brings, advokat Percy Bratts och advokat Jan Södergrens regi. Vi fick en översiktlig genomgång av Europakonventionen och mänskliga rättigheter. Introduktionen inkluderade också ett givande besök på Utrikesdepartementet med en föreläsning av rättschefen Carl-Henrik Ehrencrona. Det var också då jag insåg värdet av de ideellt engagerade advokatbyråer och jurister som hjälper till att hålla en så hög standard på kursen; mänskliga rättigheter är annars underrepresenterat på juristutbildningen. Efter introduktionsdagarna släpptes händelseförloppet och tävlingen startade. Laget hade fyra veckor på sig att producera inlagor. Vi läste och vi skrev. På det vi skrev fick vi konstruktiv kritik från våra seniorer, d.v.s. före detta tävlande, som lärde oss hur man skriftligen övertygar. Den här perioden var tidskrävande och lagandan utsattes för eldprov. Samtidigt var det just detta som var själva tjusningen! I och med att vi alla jobbade så tätt ihop och så hårt - till hundra procent och lite till - kom vi varandra väldigt nära. Praktisk Europaprocess handlar om att tillsammans lösa svåra juridiska problem. Efter inlämningen av våra inlagor började pläderingsperioden och det var dags att lära sig något helt nytt; att muntligen övertyga. Jag lärde mig att det finns många saker som påverkar en argumentation förutom det materiella innehållet; kroppshållning, röstläge, ögonkontakt och allt annat kroppsspråk som betraktaren ser men som du själv inte alltid tänker på. Jag lärde mig att våga bli uttittad och jag lärde mig att våga vara i centrum. Med sex veckor pläderingsövningar i ryggen var det dags för tävlingen – att plädera inför några av Europas högsta domare. Dagen innan tävlingen fick vi tillfälle att träffa de andra tolv lagen från hela Norden. Praktisk Europaprocess är en kurs där alla deltagare är intresserade av kursen och ämnet vilket gör det väldigt lätt att utveckla kontakter. Sedan var det dags för tävlingen. Jag hade aldrig varit så nervös tidigare men jag hade aldrig heller upplevt tillfredsställelsen av att kunna ett ämne eller ett manus så ingående! Allt handlar om att göra sitt bästa, att tro på sig själv och ge allt – både för sin egen och för lagets skull. På kvällen efter den första tävlingsdagen hölls den traditionella banketten. I ett svep hade alla förvandlats från nervösa tävlanden till avslappnade, glada och vackert uppklädda damer och herrar som tillsammans fick avnjuta god mat och dryck, ljuva musikstycken och trevligt sällskap. Vi fick bli ordentligt bortskämda! Praktisk Europaprocess, vad är det egentligen? Det är mer än en kurs bland alla andra på juristlinjen. Det är mer än att lära sig processa i Europadomstolen. Det är ett tillfälle till personlig utveckling som juriststudenterna inte får missa. Det är något som ger vänner och kontakter för livet och det handlar om att ha roligt!" /Linda Wallin, Tävlande 2007 Club Södermark

Byt termin  

Namn:
Praktisk europaprocess
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: M
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
spepeu@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Karl Skorup Averås
Kursföreståndare:
Claes Granmar
Examinator:
Claes Granmar

Lärare:


Granmar Claes
Alexander Ottosson
Fredrik Bergman
Ove Bring