Rättsinformatik (RI-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Rättsinformatik (6 hp.) läses i slutet av termin 2.


Kursupplägg

Kursen ges endast i uppsamlingsformat och består av två föreläsningar och en skriftlig hemtentamen.

Byt termin  

Namn:
Rättsinformatik
Termin: V18
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
rattsinfo@juridicum.su.se
Koordinator:
Meri Mirsoyan
Kursföreståndare:
Cecilia Magnusson Sjöberg