Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Aktuellt

HT2020: I dagsläget är det svårt att med säkerhet säga hur undervisningen kommer att bedrivas under höstterminens kurs. Mycket talar dock för att det blir online undervisning. Även om så blir fallet kommer schemat att gälla, likaså kraven på närvaro och aktivt deltagande.
2020-09-15 Svarsmall till omtentamen är publicerad i Fastreg under Kursmaterial/Inför tentamen.


2020-09-15 Omtenta: Tentaresultat (dvs poäng och betyg från enbart salstentan) och resultat från augustiuppsatser är publicerat i Fastreg. Före publicering av betyg har gjorts en gränsfallsgenomgång avseende slutbetygen och de har höjts i de fall det funnits utrymme att göra detta.


Svarsmall publiceras i Fastreg under Kursmaterial/Inför tentamen under veckan.


Slutbetyget registreras i Ladok denna vecka. Obs att slutbetyget inte registreras i Fastreg, utan bara i Ladok. Med andra ord så syns inte slutbetyget i Fastreg, utan bara i Ladok. Studenter ska kunna se det under Mina studier. Slutbetyget registreras denna vecka.


Tenta gjordes digitalt, så det finns inga papperskopior. Om man får underkänt på något moment eller saknar något obligatorium, så finns poäng och betyg under Aktiviteter. Alla som skrev tentan kan se sin tenta i Exia-programmet.
Gör följande:
https://exia.su.se
* klicka på Hämta resultat
* skriv in ditt SUKAT-konto (universitetskonto)


Betygsskala för Salstenta:
U 0-14,5
B 15-19,5
Ba 20-24,5
AB 25-30


Betygsskala Slutbetyg:
U 0-19,5
B 20-26,5
Ba 27-33,5
AB 34-40


För begäran av omprövning använd blanketten: http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg

Omprövning av betyg - Juridiska institutionen


www.jurinst.su.se


Här finns information om vad som gäller omprövning


 


 


2020-08-21 Inför omtentamen (hemtenta): Kursadministratören skickar ut ett mail den 24 augusti ca kl:08:45 till:
*samtliga studenter
*studenter med rätt till förlängd skrivtid


OBS!!!VIKTIG INFORMATION:
Du kommer få en pinkod första gången du loggar in och det är viktigt att du skriver ner den. Utan pinkoden kan du inte logga in igen i samma hemtenta.


Studenten skriver: https://examination.su.se
Studenten skriver 
korrekt personnummer:
Studenten väljer rätt tenta
Åtkomstkod


Exia sparar era svar med jämna mellanrum så om någonting skulle strula kan ni starta om webbläsaren eller datorn och sedan logga in igen. (Se även dokumentet ”Hemtenta i Exia rekommendationer” under Kursmaterial/Inför tentamen)


Ett tips är att kopiera och klistra in frågorna i ett dokument (så du kan arbeta off-line). Skriv dina svar i programmet Anteckningar eller Notes. Om du skriver dina svar i Word kan det leda till att formateringen blir fel när du klistrar in svaret i Exia. När du skriver i Anteckningar/Notes skriver du oformaterad text, vilket betyder att du slipper att text blir förvrängd eller att delar av texten försvinner när du kopierar in den i Exia. Du kan justera dina svar i Exia när du klistrat in dem om du vill göra understrykningar eller dylikt.


OBS! att det är ordbegränsning och glöm inte eventuella källhänvisningar!


Har du inte fått ett mail av mig den 24 augusti ca kl:08:50, så hör av dig.
2020-08-17 Tentaanmälan (Påminnelse): Obs! för att du ska kunna skriva tentan (omtentan) så måste du anmäla dig i Fastreg. Denna regel tillämpas strikt.


Om du eventuellt inte får mailet som skickas ut inför omtentamen (se info från 2020-05-22), kontrollera så att det inte hamnade i Skräpposten. Kursadministratören skickar ut ett mail den 24 augusti ca kl:08:45.


2020-07-02 Kursen kommer inte att vara tillgänglig den 3 juli från kl:15 och t.o.m. den 12 augusti. Under den tiden kommer kursadministratören inte att vara tillgänglig via mail. Kursen är åter tillgänglig den 13 augusti. Trevlig sommar!


2020-06-24 Tentaanmälan: Obs! för att du ska kunna skriva tentan (omtentan) så måste du anmäla dig i Fastreg. Denna regel tillämpas strikt.
Hemtentan är den 24/8 kl:9-14, se schema.


2020-06-24 Ordinarie tenta: Tentaresultat (dvs poäng och betyg från enbart salstentan) är publicerat i Fastreg. Före publicering av betyg har gjorts en gränsfallsgenomgång avseende slutbetygen och de har höjts i de fall det funnits utrymme att göra detta. Inga underkända tentor ligger på gränsen till B och de studenter vars tentor är underkända får således förbereda sig på att skriva omtentamen den 24 augusti.


På grund av semestrar m.m. kommer kursen inte att ha möjlighet att handlägga några omprövningar förrän efter den 17 augusti. 


Svarsmall är publicerad i Fastreg under Kursmaterial/Inför tentamen.


Slutbetyget registreras i Ladok denna vecka. Obs att slutbetyget inte registreras i Fastreg, utan bara i Ladok. Med andra ord så syns inte slutbetyget i Fastreg, utan bara i Ladok. Studenter ska kunna se det under Mina studier. Slutbetyget registreras denna vecka.


Tenta gjordes digitalt, så det finns inga papperskopior. Om man får underkänt på något moment eller saknar något obligatorium, så finns poäng och betyg under Aktiviteter. Alla som skrev tentan kan se sin tenta i Exia-programmet.
Gör följande:
https://exia.su.se
* klicka på Hämta resultat
* skriv in ditt SUKAT-konto (universitetskonto)


Betygsskala för Salstenta:
U 0-14,5
B 15-19,5
Ba 20-24,5
AB 25-30


Betygsskala Slutbetyg:
U 0-19,5
B 20-26,5
Ba 27-33,5
AB 34-40


Betygsskala för Kompletteringstentan (3hp):
U 0-7,5
B 8-10
Ba 10,5-13,5
AB 14-15


Betygsskala för Kompletteringstentan (5hp):
U 0-8,5
B 9-12,5
Ba 13-15,5
AB 16-18


Om tentan ligger på gränsen till B, begär omprövning och skriv ”Gränsfall” som motivering. För begäran av omprövning använd blanketten: http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg

Omprövning av betyg - Juridiska institutionen


www.jurinst.su.se


Här finns information om vad som gäller omprövning

2020-06-10 Närvaro från seminarier & case är registrerad och finns att hitta i Fastreg/Aktiviteter.


2020-06-01 Kursmaterial/Seminariematerial/Offentlig upphandling är uppdaterat med material. Det är inte nytt material, utan det fanns tidigare under Kursmaterial, men det försvann av någon anledning. 


2020-06-01 Tentamen i augusti: För kännedom, för omtentamen (hemtenta) i augusti gäller samma förutsättningar som för ordinarie hemtentamen. 


2020-05-28 Återkoppling på rättegångsspelet och era skriftliga inlagor finns nu under Kursmaterial/Rättegångsspel. Här finns ett samlat dokument med en generell återkoppling på inlagor och domar. Vi har också publicerat några goda exempel.


2020-05-27 Information om uppsatsinlämning (Augusti): Till er som ska lämna in uppsats alternativt ni som ska lämna in omarbetad uppsats i Förvaltningsrätt senast den 24/8. Föranmälan behövs inte, men du måste vara registrerad på VT20. Det är max 8 poäng, se Uppsatsanvisningar.


Forum för inlämning öppnas den 3 juni kl. 10.00
Forum för inlämning stängs den 24 augusti kl. 23:59


Gå in i Fastreg och välj Forum, så klickar du på FÖRV-L Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt, Uppsats (augusti) och slutligen på ikonen Inlägg. Ladda upp Uppsatsen och Beslutet/Domen.


OBS! att efter det att Forum har stängt från och med den 24 augusti kl. 23:59, så går det inte att ladda upp material. Notera att inga uppsatser kommer att rättas förrän efter att forumet har stängt.
2020-05-27 Resultat från uppsatser med förlängd inlämningstid finns i Fastreg. Notera att det överförs till Ladok inom några dagar.


2020-05-27 Det finns allmän information om hemtentamen från frågestunden publicerad under Kursmaterial/Inför tentamen.


2020-05-27 Återkoppling på inlämnade svar till PBL-övning fråga 19-23 finns nu under Kursmaterial/Övning-PBL.


2020-05-26  Närvaro från Rättegångsspel är registrerad och finns att hitta i Fastreg/Aktiviteter.


2020-05-25 Frågorna (med vissa skriftliga svar) till Frågestunden finns publicerad under Kursmaterial/Inför tentamen.  


2020-05-25 Tentaanmälan (Påminnelse): Obs! för att du ska kunna skriva tentan (ordinarie) så måste du anmäla dig i Fastreg. Denna regel tillämpas strikt.
Om du eventuellt inte får mailet som skickas ut inför ordinarie tentamen (se info från 2020-05-22), kontrollera så att det inte hamnade i Skräpposten.


2020-05-23 Länken till Frågestund inför hemtentamen måndagen den 25 maj kl. 13-15 finns under Kursmaterial/Inför tentamen.


2020-05-22 Inför ordinarie tentamen (hemtenta): Kursadministratören skickar ut ett mail den 2 juni ca kl:08:45 till:
*samtliga studenter
*studenter med rätt till förlängd skrivtid
*kompletteringsstudenter med tillgodoräknande


OBS!!!VIKTIG INFORMATION:
Du kommer få en pinkod första gången du loggar in och det är viktigt att du skriver ner den. Utan pinkoden kan du inte logga in igen i samma hemtenta.


Studenten skriver: https://examination.su.se
Studenten skriver 
korrekt personnummer:
Studenten väljer rätt tenta
Åtkomstkod


Exia sparar era svar med jämna mellanrum så om någonting skulle strula kan ni starta om webbläsaren eller datorn och sedan logga in igen.


Ett tips är att du sparar dina svar från Exia till ett Worddokument för säkerhetsskull. OBS! att det är ordbegränsning och glöm inte eventuella källhänvisningar. Vi rekommenderar inte att ni skriver svaren i Word och därefter klistrar in det i Exia, eftersom det finns risk att texten försvinner.


Har du inte fått ett mail av mig den 2 juni ca kl:08:50, så hör av dig.


 


2020-05-20 Kursmaterial/Föreläsning/Jaan Paju är uppdaterat med material.


2020-05-19 Kursen är inte tillgänglig torsdag den 21 maj, pga Kristi himmelsfärds dag.


2020-05-18 Rättens avgöranden: Alla som deltog i Rättegångsspel kan kika på rättens avgöranden i Fastreg/Forum. Forum stänger ner av administrativa skäl 2020-05-20 kl.16:15.


2020-05-15 Vänligen ta del av informationsbrev om kommande hemtentamen m.m.:


https://stockholmuniversity.box.com/s/qxchpglagwpqcsmzozppl2xuteo4zpjo


2020-05-14 Nu finns länkar till seminariet Politirätt under Kursmaterial/Seminariematerial.


2020-05-13 Seminariet Politirätt ska hållas via Zoom. Information om länkar kommer.


2020-05-12 Tentan kommer som tidigare meddelats att genomföras i form av hemtentamen, se länken nedan från den 23 april: https://stockholmuniversity.box.com/s/8da5h8vl65sm55emwusfviua6jh8fnpz


2020-05-11 Återkoppling på era inlämnade svar till PBL-övning fråga 13-18 finns nu under Kursmaterial/Övning-PBL.


2020-05-11 Det har kommit in mängder av mail med önskemål om kopia på protokoll/uppsats. Mailen besvaras i tur och ordning. Tacksam för tålamod. 


2020-05-08 Återkopplingslistan är uppdaterad.


2020-05-07 Återkopplingen till seminariet i offentlig upphandling är publicerad under Kursmaterial/seminarier/offentlig upphandling. 


2020-05-07 Telefontiden är inställd idag, pga privata skäl.


2020-05-06 Uppsats: Resultat från Uppsatsmomentet är registrerat och publicerat i Fastreg och resultaten kommer att överföras till Ladok.


Det går att begära ut kopia per mail av examinationsprotokoll och uppsats. Önskemål om kopior mailas till forv@juridicum.su.se
Ange namn, personnummer och examinator.


Notera att eventuell omprövning avser det betyg, slutbetyg, som satts på kursen. Det betyder att omprövning inte kan begäras förrän studenten erhållit sitt slutbetyg, dvs. efter att poängen på uppsatsen och salstentan lagts samman till ett slutbetyg. Studenten kan först då begära omprövning av uppsatsen eller vissa tentafrågor, eller en kombination av detta.


Betygsskala för Uppsats:
U  0-4,5
B  5-6,5
Ba 7-8,5
AB 9-10
2020-05-06 Obs! att mail om återkoppling från de rättande lärarna kanske hamnar bland skräppost.


2020-05-06 Kursmaterial/Föreläsning/Lena Sandström är uppdaterat med material.


2020-05-06 PBL-övningen: Sista frågorna, 19-23, finns nu publicerade under Kursmaterial/Övning-PBL. Svaren ska vara inlämnade senast onsdag 20 maj kl. 15.00. Vi är glada över ökningen av antalet inlämnade svar till fråga 13-18. En generell återkoppling kommer därför att publiceras i början av nästa vecka.


2020-05-04 Nu finns länk till föreläsningen Politirätt under Kursmaterial/Föreläsningar/Lena Sandström.


2020-05-04 Förtydligande:
Mailet skickades ut till förstagångsregistrerade och omregistrerade studenter.
är du omregistrerad och det framgår i Fastreg/Aktiviteter att du är godkänd på seminarier & case, så bortse från mailet.
är du kompletteringsstudent och ska bara göra uppsats 6hp, dvs du är klar med 15hp, då kan du bortse från mailet.
är du förstagångsregistrerad och deltog i case, då kan du bortse från mailet. Närvaron från seminarier & case redovisas i Fastreg/Aktiviteter efter tentan i juni.


Om du inte deltog i caset, kontakta omedelbart kursföreståndaren Åsa Örnberg:Asa.Ornberg@juridicum.su.se


2020-05-04 Föreläsningen Miljörätt kommer inte att spelas in.


2020-05-04 Länken till föreläsningen Politirätt kommer inom kort. Föreläsningen Miljörätt ges live via Zoom.


2020-05-04 Kursmaterial/Föreläsning/Brita Bohman är uppdaterat med material.


2020-04-29 Kursmaterial/Seminariematerial/Den gränsöverskridande socialförsäkringen är uppdaterat med material. 


2020-04-29 Kursen är:
*tillgänglig den 30 april (halvdag)
*inte tillgänglig den 1 maj.
*tillbaka den 4 maj. Trevlig Valborg!


2020-04-29 Återkoppling på era inlämnade svar till PBL-övning fråga 8-12 finns nu under Kursmaterial/Övning-PBL. Svaren till fråga 13-18 ska vara inlämnade senast 4 maj kl. 15.00. Vi vill påminna om gränsen 25 % för att generell återkoppling ska ges.  


2020-04-27 Nu finns länk till föreläsningen Miljörätt under Kursmaterial/Föreläsningar/Brita Bohman.


2020-04-27 Nu finns länkar till seminariet Miljörätt under Kursmaterial/Seminariematerial.


2020-04-27 Kursmaterial/Seminariematerial/Miljörätt är uppdaterat med material. Dokumentet med länkar kommer under dagen.


2020-04-27 Nu finns materialet till Gruppövning inför tentamen i Fastreg/Kursmaterial/Föreläsningar/Åsa Örnberg/Gruppövning PPT bilder samt Gruppövning - Svarsförslag & återkoppling.


2020-04-27 Nu finns länkar till seminariet Ordningslagen under Kursmaterial/Seminariematerial.


2020-04-24 Kursmaterial/Seminariematerial/Ordningslagen är uppdaterat med material. Dokumentet med länkar kommer längre fram.


2020-04-24 Länk till film med återkoppling till förra veckans seminarium i kommunalrätt finns nu under Kursmateriel/seminariematerial/kommunalrätt/Återkoppling Länk.


2020-04-23 Vänligen ta del av informationsbrev om kommande undervisning m.m.: https://stockholmuniversity.box.com/s/8da5h8vl65sm55emwusfviua6jh8fnpz


2020-04-23 Nu finns länkarna till Gruppövning inför tentamen under Kursmaterial/Föreläsningar/Åsa Örnberg.


2020-04-23 Telefontiden är inställd idag, eftersom kursadministratören gör sammanslagning av betyg från omtentan i Rättshistoria. 


2020-04-22 Kursmaterial/Seminariematerial/Politirätt, polislagen är uppdaterat med material.


2020-04-22 Kursmaterial/x Case är uppdaterat med instruktioner och material. Läs igenom materialet före casetillfället. 


2020-04-22 Kursmaterial/Seminariematerial/Offentlig upphandling är uppdaterat med material. Seminariet ska hållas i basgrupperna enligt schema, se Upplägg. 


2020-04-22 Återkoppling på era inlämnade svar till PBL-övning fråga 5-7 finns nu under Kursmaterial/övning PBL


2020-04-21 Närvarokort: Vänligen fota och maila ditt närvarokort med stämpeln från seminariet Ärendehandläggning till kursadministratören. Vi registrerar närvaro när alla seminarier och case är klara och sammanslagna. Vi informerar om publiceringen under Aktuellt efter ordinarie tentamen.


2020-04-21 Gruppövningen på fredag den 24/4 hålls live i Zoom via länk. Den publiceras inom kort. Till gruppövningen ska fråga 1-4 i den ordinarie tentamen HT 2019, 14 januari 2020, läsas igenom. Fundera på vilka frågor ni identifierar i respektive fråga. Ha frågorna till hands under övningen. Tentamen finns under Kursmaterial/Inför tentamen/Tentor med svarsförslag. 


2020-04-21 Kursmaterial/Föreläsning/Jaan Paju är uppdaterat med material.


2020-04-20 Länken till föreläsningen den gränsöverskridande socialfärsäkringen ska fungera nu.


2020-04-20 Rättegångsspel: Som ni har sett av den nya instruktionen har upplägget för rättegångsspelet behövts ändras. En ändring innebär att alla studenter ska utgå ifrån akten i körkortsmålet. För att komplettera förståelsen för tvångsmål rekommenderas starkt att läsa de rekommenderade artiklarna.


Av instruktionen framgår också att det inte finns någon schemalagd digitalundervisning. Ni följer anvisningarna och tar kontakt med er grupp (t.ex. enskild part) och forumgruppen för att göra en tidsplan. Se vidare instruktionen för rättegångsspelet.


2020-04-20 Länk till föreläsningen Offentlig upphandling är publicerad. PPT bilderna blev tyvärr inte inspelade, men de finns under Kursmaterial/Föreläsningar/Andrea Sundstrand.


2020-04-20 PBL-övningen Fråga 13-18 är publicerad. Svaren till dessa lämnas in senast måndag 4 maj kl. 15.00.  Svaren till tidigare publicerade frågor, 8-12, lämnas in senast onsdag 22 april kl. 15.00.


2020-04-20 Återkoppling: de som tackade ja till återkoppling hittar sitt namn och namn på examinator i "Återkopplingslistan" under Kursmaterial/Uppsats. OBS att dokumentet Återkopplingslistan eventuellt kan uppdateras.  


2020-04-20 Det är problem med att öppna länken till Jaan Pajus föreläsning, men vi jobbar med att åtgärda det.


2020-04-20 Kursmaterial/Föreläsning/Jaan Paju är uppdaterat med material inkl. länk.


2020-04-17 Nu har nytt upplägg för Rättegångsspelet publicerats, se under Kursmaterial/Artiklar om tvångsvård, Kursmaterial/Rättegångsspel Körkortsspel, Kursmaterial/Instruktion - Rättegångsspel körkortsmålet. 


2020-04-17 Föreläsningen Offentlig upphandling ges i inspelad form. Länken publiceras på måndag.   


2020-04-17 Föreläsningen Den gränsöverskridande socialförsäkringen ges i inspelad form och länken publiceras på måndag.


2020-04-17 Kursmaterial/Seminarier/Den gränsöverskridande socialförsäkringen är uppdaterat med förberedelsematerial ochh Zoom-länkar.


2020-04-16 Schemat för Återkoppling publiceras tidigast på måndag den 20 maj.


2020-04-16 Föreläsning Offentlig upphandling ges i inspelad form. Det kommer mer information när det är klart. 


2020-04-16 Kursmaterial/Föreläsning är uppdaterat med länkar till inspelningarna av Pernilla Leviner och Louise Dane.


2020-04-16 Återkoppling på seminariet om Offentlighet och sekretess finns nu under Kursmaterial/Seminarier/Handlingsoffentlighet och sekretess


2020-04-15 Angående seminariet om Ärendehandläggning: Om ni inte redan hittat det JO fall som behandlades under seminariet (fråga B om Transportstyrelsen) var det JO dnr 1708-2010, 2010-09-17, se JO:s hemsida.


2020-04-15 Kursmaterial/Seminarie/Förvaltningsprocess/Fullföljd av talan och rättskraft är uppdaterat med återkoppling avseende seminarium om Fullföljd av talan och rättskraft.


2020-04-14 Kursmaterial/Föreläsning/Louise Dane är uppdaterat med material inkl. länk till morgondagens Zoomföreläsning. 


2020-04-14 Kursmaterial/Föreläsning/Pernilla Leviner är uppdaterat med material. 


2020-04-14 Kursmaterial/Föreläsningen/Pernilla Leviner/Tvångsvård har uppdaterats med en ny länk.


2020-04-08 PBL-övningen: Fråga 8-12 är publicerad. Svaren till dessa lämnas in senast den 22 april kl. 15.00. Svaren till tidigare publicerade frågor, 5-7, lämnas in senast 15 april kl. 15.00.


2020-04-08 OBS! Tillfällen Förberedelse inför Rättegångsspel och Rättegångsspel ersätts med skriftligt moment, se schema. Det kommer information. 


2020-04-07 Kursen är inte tillgänglig den 9 - 13 april. Kursen är tillbaka den 14 april. Glad påsk! 


2020-04-07 OBS! att föreläsningarna Migrationsrätt och Tvångsvård har nya klockslag (datum är oförändrat), se schema.


2020-04-07 OBS! Anmälan till Återkoppling stänger den 15 april kl.10:00. Det krävs anmälan för Återkoppling och ingen efterhandsanmälan är möjlig. 


2020-04-06 Instruktioner till seminariet i migrationsrätt (inkl. länkar till undervisningen) finns nu under Kursmaterial/seminarier/migrationsrätt.


2020-04-06 OBS! att föreläsning med Rune Lavin är inställd, se schema.


2020-04-02 Vänligen ta del av informationsbrev om kommande undervisning m.m.:  https://stockholmuniversity.box.com/s/40onrkanwmuz43yxm88lqpq8bffh1clr 


2020-04-01 Föreläsningen, Kommunalrätt I, har uppdaterats med två nya länkar.


2020-04-01 Mappen Kursmaterial/Seminariematerial/Kommunalrätt har nu uppdaterats med instruktioner inför det digitala seminariet. 


2020-04-01 Rensning av forum- seminarier. För att inlämningarna till seminarierna ska bli hanterbara för seminarielärarna krävs att vi rensar forumet efter varje avklarat seminarium. Inläggen finns dock sparade.


2020-04-01 Länk till den inspelade föreläsningen Kommunalrätt II finns nu under Kursmaterial/Föreläsningar/Tim Holappa. Där finns även PPT-bilderna i pdf-format.


2020-04-01 Återkopplingen till PBL, fråga 1-4, finns nu under Kursmaterial/Övning-PBL.


2020-03-30 Uppsats – förlängd skrivtid: Uppsatsen är ett examinationsmoment, som inte kräver fysisk närvaro, och påverkas därför inte av beslutet om ändrade examinationsformer m.m. Med hänsyn till den snabba omställningen till digital undervisning på kursen, och de ev. svårigheter som detta kan ha föranlett, har vi dock beslutat att förlänga skrivtiden för uppsatsen. Uppsatsen ska, istället för 8 april, laddas upp senast onsdag den 15 april kl. 10.15. Studenter med andra inlämningstider kontaktas via mail med information om nya datum.


2020-03-30 Länk till föreläsningen, Kommunalrätt I, finns nu under Kursmaterial/Föreläsningar/Åsa Örnberg. Där finns även PPT bilderna i pdf-format.


2020-03-27 PBL-övningen: Fråga 5-7 är publicerad. Svaren ska lämnas in senast den 15 april kl. 15.00. Den generella återkopplingen avseende fråga 1-4 kommer att publiceras under nästa vecka. 


2020-03-27 Föreläsningarna, Kommunalrätt I & II, kommer att publiceras enligt schema som inspelningar.  


2020-03-26 Obligatorier: Notera kraven för att närvarokravet avseende seminarierna ska vara uppfyllt. Vi påminner särskilt om att dokumenten med svar ska laddas upp i Fastreg senaste en (1) timme efter att er schemalagda seminarietid löpt ut (dvs senast kl 13 om ni har seminarium 10-12). Därutöver; kom ihåg att att ange namnen på alla studenter som deltagit aktivt under ert seminarium och att spara om dokumentet och lägg till ert gruppnamn i slutet så att dokumentet heter tex. ”Utredningsansvar och kommunikation i förvaltningsdomstol – Grupp 1-1”. 


2020-03-26 Instruktioner m.m. till nästa veckas seminarium i offentlighet och sekretess finns nu under Kursmaterial/seminarier/handlingsoffentlighet och sekretess


2020-03-25 Återkopplingen nedan saknar ljud till sista bilden, detta har kompletterats skriftligt i ett dokument som ligger under Kursmateriel/seminarier/förvaltningsprocessrätt/utredning & kommunikation.


2020-03-25 Återkoppling till förra veckans seminarium i förvaltningsprocessätt finns nu under Kursmateriel/seminarier/förvaltningsprocessrätt/utredning & kommunikation.


2020-03-24  Länken till dagens föreläsning, Offentlighet och sekretess del 2 finns nu under Kursmaterial/Föreläsningar/Lina Hjorth


2020-03-23 OBS! Anmälan till Återkoppling stänger den 8 april kl.10:00. Det krävs anmälan för Återkoppling och ingen efterhandsanmälan är möjlig. 


2020-03-23 Information om uppsatsinlämning: Forumet för inlämning är öppet och stängs den 8 april kl.10:00, dvs när klockan slår över från 09:59 till 10:00, så är Forumet stängt


Gå in i Fastreg och välj Forum, så klickar du på FÖRV-L Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt/Uppsats och slutligen på ikonen Inlägg. Ladda upp Uppsatsen och Beslutet/Domen. 


OBS! Det går inte att ladda upp uppsatsen efter att forumet har stängt, dvs när inlämningstiden har passerat. Notera även att det är bara studenten själv som kan ladda upp uppsatsen. Kursadministrationen/Kursansvarig har således inga möjligheter att ladda upp uppsatser.
Var ute i god tid, eftersom tekniken kan strula! 


2020-03-23 Föreläsningarna Förvaltningsprocess III, Laglighetsprövning och Offentlighet- och sekretess Del 1, finns/kommer att finnas, tillgängliga även som PPT bilder under Kursmaterial. 


2020-03-23 Länken till dagens föreläsning, Offentlighet och sekretess del 1, finns nu under Kursmaterial/Föreläsningar/Lina Hjorth


2020-03-20 Kursmaterial/Seminarier/Förvaltningsprocess/Fullföljd av talan och rättskraft är uppdaterat med material.


2020-03-18 Information om undervisningen som precis har mailats ut finns även under Kursmaterial/Föreläsning/Åsa Örnberg. Se även https://stockholmuniversity.box.com/s/p20t6mxow9g7va24r93v79xfub56l4g8


2020-03-18 Forum för inlämning till Linas seminarium kommer inom kort, beklagar förseningen!


2020-03-17 Länken till föreläsningen; Laglighetsprövning, finns nu under Kursmaterial/Föreläsningar/Åsa Örnberg.  


2020-03-17 Inspelningen av föreläsningen, Laglighetsprövning, kommer inte att vara färdig för publicering kl. 13. Meddelande kommer när den publiceras.


2020-03-17 Kursmaterial/Seminarier/Förvaltningsprocess/Utredningsansvar & kommunikation i förvaltningsdom är uppdaterat med material i Word.


2020-03-16 Veckans seminarium heter Utredningsansvar och kommunikation i förvaltningsdomstol. Under Kursmaterial/seminarier/ förvaltningsprocessrätt hittar ni tre (3) dokument som ni läser i följande ordning:


1) Förvaltningsprocess seminarium - instruktion: Innehåller en lista på rättsfall som ska läsas INNAN seminariet.


2) Digitalt seminarium - upplägg:  Innehåller en praktisk genomgång av hur seminariet kommer att genomföras OCH instruktioner om den inlämningsuppgift som ska lämnas in för att uppfylla obligatoriet. Läs detta i god tid INNAN seminariet.


 3) Utredningsansvar och kommunikation i förvaltningsdomstol: Detta dokument är en mall för inlämningsuppgiften och ska laddas ner, sparas om och laddas upp i Fastreg (se instruktioner i dokumentet som heter Upplägg.


2020-03-16 Materialet som ska förberedas inför veckans seminarium finns under Kursmaterial/Seminarier/Förvaltningsprocessrätt/ Utredningsansvar och kommunikation i förvaltningsdomstol. Instruktioner om själva upplägget av seminariet och övningsuppgifter publiceras inom kort. Som tidigare meddelades ska ni utgå ifrån att undervisningsmomenten sker enligt schema.  


2020-03-16 Föreläsningen, Förvaltningsprocess III – Förvaltningsdomstols avgöranden, finns nu tillgänglig under Kursmaterial/Föreläsningar/Förvaltningsprocessrätt.


2020-03-16 Pga av tekniska problem har föreläsningen, Förvaltningsprocess III – Förvaltningsdomstols avgöranden, inte kunnat publiceras som planerat idag kl. 10.00. Notera att det finns instruktioner om förberedelse under Kursmaterial/Förvaltningsprocessrätt. Föreläsningen, Laglighetsprövning, planeras att publiceras imorgon kl. 13, även här finns instruktioner om föreberedelser. Vi ber att ni har överseende med att viss tidsutdräkt kan förekomma inledningvis. Vi kommer att meddela allt eftersom föreläsningarna läggs upp. Föreläsningarna kommer inte att sändas live, utan spelas in. 


2020-03-13 Föreläsningarna den 16 och 17/3 ges endast i digital form, se schema.


2020-03-13 Nu fungerar länken till Virtual Law Case (VLC) igen.


2020-03-13 BASGRUPP: Gruppvalet till BASGRUPP-SEMINARIER kommer att öppnas idag den 13 mars kl. 16:15 och stängs tisdag den 17 mars kl. 12:00 i Fastreg.


VIKTIGT: Ni måste bilda basgrupper inom er ordinarie seminarie/case grupp. 


Dvs tillhör du seminariegrupp 1 väljer du basgrupp 1-1, 1-2, ….1-7.
Tillhör du seminariegrupp 2 väljer du basgrupp 2-1, 2-2…2-7 osv.


Närvaro kommer att registreras endast för de som håller sig till sin seminariegrupp, såvida inte tillfälligt gruppbyte har medgetts tidigare. Information till omregistrerade som saknar obligatoriet har mailats ut separat.


OBS! Det ska vara 5-6 studenter i varje basgrupp.


(Information som har mailats ut: se här https://stockholmuniversity.box.com/s/1ekgh7atxz5rgqsunuia11uazs3ui07q )


2020-03-13 Föreläsning med Rune Lavin (den 17/3) är inställd, se schema. Ev. ersättningstillfälle meddelas senare.


2020-03-12 Enligt riktlinjer från SU och institutionsledningen är huvudregeln att alla former av undervisning sker som vanligt. Den som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå från sociala kontakter, dvs. inte komma till SU. Detta gäller såväl lärare som studenter och det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt samhällsansvar.


Vi överväger olika undervisningsalternativ, t.ex. Zoom, ljudfiler, videoföreläsningar eller liknande. Vi kommer därför inte ha en generell lösning för alla typer av undervisningsmoment, utan lärarna får bestämma självständigt vad som passar.


 Information kommer att ges löpande under ”Aktuell” och/eller via mail. 


Vänliga hälsningar


Åsa Örnberg och Lina Hjorth


2020-03-12 Mottagningstiden ställs in, men nås via mail och telefon.


2020-03-11 Länken till Virtual Law Case har, av outgrundliga skäl, slutat att fungera. Felet kommer förhoppningsvis att kunna åtgärdas inom kort.  


2020-03-11 Fråga 1-4, PBL-övningen, finns under Kursmaterial/Övning-PBL.


2020-03-11 Kursmaterial/Föreläsning/Förvaltningsprocessrätt är uppdaterat med material.


2020-03-10 Kursmaterial/Seminarier/Förvaltningsprocess/Utredningsansvar & kommunikation i förvaltningsdom är uppdaterat med material.


2020-03-10 Kursmaterial/Seminarier/Kommunalrätt är uppdaterat med material.


2020-03-09 Kursmaterial/Föreläsning/Förvaltningsprocessrätt är uppdaterat med material.


2020-03-06 Kursmaterial/Inför tentamen är uppdaterat med tidigare tentor och svarsförslag.


2020-03-06 Kursmterial/Uppsats och Kursmaterial/Lina Hjorth är uppdaterat med material.


2020-03-04 Grupphandledning: studenter kan anmäla sig i Fastreg till uppsatshandledning. Handledningen är frivillig, men vi rekommenderar den varmt.
Inledningsavsnitt: Inlämning av inledningsavsnitt sker digitalt i Fastreg/Forum den 6-10 mars. Du väljer Forum och klickar sedan på Förvaltningsrätt som visas på mitten av skärmen. Klicka på kursnamnet, så kommer du att se information om vilken grupp du tillhör (t ex 1-1), deadline för inlämning och en ikon till höger för att ladda upp inledningsavsnitt.
Inledningsavsnitt ska laddas upp i pdf-format och döpas med för-och efternamn och vilken grupp du tillhör (uppsatshandledning), som exempelvis Namn.Namnsson1-1.pdf.


Det finns en redogörelse angående inledningsavsnitt med information om när man kan lämna in sitt inledningsavsnitt och från vilken tid man kan läsa sina kursares inledningsavsnitt, se Kursmaterial/Uppsats/Inledningsavsnitt.


2020-03-04 Kursmaterial/Föreläsning/Pernilla Leviner alt. Åsa Örnberg är uppdaterat med material. 


2020-03-04 Tillgång till FT: Obs. Ni har tillgång till FT via biblioteket "E-tidskrifter A-Ö" där ni kan logga in med universitetskontot. 


2020-03-04 Tillgång till Förvaltningsrättslig Tidskrift, FT: Jag har fått kännedom att instruktionen under Kursmaterial, om hur ni får tillgång till FT via universitetsbiblioteket, inte stämmer, utan att FT:s hemsida kräver inloggning. Enligt den information som jag har fått ska studenter ha tillgång till FT via biblioteket med sin SUKAT inloggning. Vänd er till biblioteket för närmare information. Vänliga hälsningar Åsa Örnberg   


2020-03-03 Kursmaterial/Föreläsning/Jane Reichel är uppdaterat med material.


2020-03-03 Kursmaterial/Föreläsning/Rune Lavin är uppdaterat med material.


2020-03-02 Kursmaterial/Litteratur är uppdaterat med material.


2020-03-02 Kursmaterial/Föreläsning/Jane Reichel är uppdaterat med material.


2020-02-28 Tenta: Obs! Nu kan du anmäla dig till tentan i Fastreg. Tentan är digital och skrivs i Exia. Alla som avser att skriva måste anmäla sig. Enligt prefektbeslut ska studenter som kommer på tentadagen utan att ha anmält sig i förväg inte ges möjlighet att tentera. Inget undantag kommer att beviljas.
Om du är student i behov av särskilt stöd, glöm inte att du även måste anmäla dig via FastReg, förutom att meddela kursadministrationen om din rumsbokning.
På hemsida/Kursmaterial/Tentamen finns Examinationsregler vid Juridiska institutionen, se alternativ 2.


2020-02-28 Bilderna från introduktionen finns nu under Kursmaterial/föreläsningar/Lina Hjorth alt. Åsa Örnberg.  


2020-02-26 Kursadministratören är inte tillgänglig torsdag den 27 februari. Mottagningstiden är inställd.


2020-02-21 Omregistrerad: är du omregistrerad och saknar obligatorier, maila kursadministratören.


2020-02-20 
Gruppval                         Öppnas                                Stängs


Seminarier och case          den 20 februari kl.09:00        den 27 februari kl.23:59
Rättegångsspel                     den 2 mars kl.09:15              den 6 mars kl.23:59
Grupphandledning             den 2 mars kl.09:00              den 6 mars kl.09:00
Anmälan till återkoppling  den 2 mars kl.09:00              den 8 april kl.10:00


2020-02-12 Återkoppling: Återkoppling som schemaläggs på kursen kommer att äga rum den 7 och 8 maj. Vi kan dock inte garantera dessa dagar för samtliga studenter, eftersom en del rättande lärare schemalägger själva.


2020-01-10 Obligatorier och examinatoriska moment VT 2020:
* nio (9) seminarier
* ett (1) case
* Förberedelse inför Rättegångsspel
* Rättegångsspel
* Uppsats
* Tenta (anmälan i Fastreg)


 Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius