Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Aktuellt

2020-01-13
Resultatet från det extra praktiska omprovet är nu publicerat under Aktiviteter. Slutbetyget kommer att föras in i Ladok under veckan. För frågor om registrering på termin två, vänligen kontakta studievägledarna: https://www.jurinst.su.se/om-oss/kontakt/utbildningskansliet


2020-01-08
Påminnelse: idag är sista dag för anmälan till praktiska omprovet på fredag 10 januari.


2019-12-20 - Mottagningstider jul och nyår
Nästa mottagnings- och telefontid är den 2 januari 2020 kl 13-15.
God jul och gott nytt år!


2019-12-17 Tentamen i Exia

Tentander kan nu se sin egen tenta i Exia.
* https://exia.su.se
* klicka på "Hämta resultat"
* logga in med ditt SU-konto


2019-12-16 Information om betygspubliceringen
Resultatet på omtentan den 26 november 2019 finns nu publicerat i FastReg. Du kan se ditt resultat under fliken Betyg i FastReg.

Betygsgränserna var:
AB: 17,5
Ba: 14,5
B: 12,5
U: 0-12

Casepoängen är inräknade i resultatet. Maxpoäng på tentan är 18 poäng, och maxpoäng på caset är 4 poäng. Betygen kommer att överföras till Ladok och synas där inom kort.


Vad gör jag om jag fått underkänt på tentan?
Om du fått underkänt på tentan kan du omregistrera dig till Juridisk introduktionskurs VT20. Maila jik@juridicum.su.se om du önskar bli omregistrerad. Registreringen sker i januari.


Om du inte fått godkänt på praktiska provet finns möjlighet till ännu ett omprovstillfälle. Detta prov ges den 10 januari och anmälan är öppen från den 18 december till den 8 januari.

Varför kan jag inte se mitt resultat?
Detta beror på att du inte uppfyllt obligatorierna (t.ex. praktiska provet eller närvaro) på kursen. I så fall ser du ditt tentamensresultat inklusive casepoäng under Aktiviteter i FastReg. Betyget rapporteras in när obligatorierna är godkända.


Du som har skrivit praktiska omprovet kommer att kunna se ditt slutbetyg senare denna vecka. Ditt resultat på praktiska omprovet kan du se redan nu under Aktiviteter.


Hur gör jag om jag vill se min tenta?
Från och med imorgon eftermiddag (den 17 december) kommer du att kunna se din egen tenta i Exia.


Tentander har direkt tillgång till sin egen tenta via:
* https://exia.su.se
* klicka på "Hämta resultat"
* logga in med ditt SU-konto


Observera att poängen i Exia är utan casepoängen. Observera även att tentander med 1,5 poäng från gränsen till ett högre betyg redan har kontrollerats av examinator. För det fall en tentands poäng har höjts, syns eventuellt inte detta i Exia.


Hur gör jag om jag vill begära omprövning?
Se http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg. Som nämnts ovan har samtliga gränsfall redan kontrollerats av examinator.


Ett svarsförslag till tentamen kommer att publiceras inom några dagar.


2019-11-28 - Institutionen numera endast öppen tisdagar och torsdagar 13-15
Prefekten har beslutat att hålla våningsplanen 7 - 9 låsta förutom under kursadministrationens mottagningstider, det vill säga tisdagar och torsdagar 13-15.

Har du ett ärende till Juridiska institutionen?
Kursspecifika frågor:
Maila kursens funktionsadress
Besök kursadministrationen på mottagningstid
Ring kursadministrationen på telefontid
Post till medarbetare kan lämnas i låst brevlåda vid hissen på plan 4. Brevlådan tömmes två gånger per dag.

Begäran om allmän handling:                            
Maila kursens funktionsadress (om det avser en kurs)
Besök, ring eller maila Studentexpeditionen
Besök: må-to 11-12
Ring: 08-163 2 18 må-to 9-10
Maila: studentexpeditionen@juridicum.su.se
Maila info@juridicum.su.se
Lämna en begäran i låst brevlåda vid hissen på plan 4. Brevlådan tömmes två gånger per dag. 


2019-11-18 Påminnelse anmälan till omtentan
Påminner om att anmälan till omtentamen den 26 november stänger nu på söndag den 24 oktober kl. 23.59. Studenter med intyg om extra tid behöver även anmäla sig i FastReg utöver att mejla sin anmälan till jik@juridicum.su.se


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till tentamen utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas.


2019-11-08
Nu finns svarsförslaget till ordinarie tentamen 15 oktober under Kursmaterial/Tentamen.


2019-11-05 Information om betygspubliceringen
Resultatet på ordinarie tentamen den 15 oktober 2019 finns nu publicerat i FastReg. Du kan se ditt resultat under fliken Betyg i FastReg.

Betygsgränserna var:
AB: 18,5
Ba: 16,5
B: 13,5
U: 0-13

Casepoängen är inräknade i resultatet. Maxpoäng på tentan är 18 poäng, och maxpoäng på caset är 4 poäng. Betygen kommer att överföras till Ladok och synas där inom kort.


Vad gör jag om jag fått underkänt på tentan?
Om du fått underkänt på tentan kan du skriva omtentan den 26 november. Anmälan till omtentan är nu öppen i FastReg och stänger den 24 november kl. 23.59. Godkänt betyg i JIK är en förutsättning för att få påbörja termin 2. Blanka tentamina rapporteras som U.

Varför kan jag inte se mitt resultat?
Detta beror på att du inte uppfyllt obligatorierna (t.ex. praktiska provet eller närvaro) på kursen. I så fall ser du ditt tentamensresultat inklusive casepoäng under Aktiviteter i FastReg. Betyget rapporteras in när obligatorierna är godkända. Omprovet av praktiska provet är den 29 november och anmälan stänger den 27 november. Har du frågor om detta, vänligen kontakta jik@juridicum.su.se.


Hur gör jag om jag vill se min tenta?
Student som vill ha kopia på egen tentamen hämtar den själv i Exia.


Tentander har direkt tillgång till sin egen tenta via:
* https://exia.su.se
* klicka på "Hämta resultat"
* logga in med ditt SU-konto


Observera att poängen i Exia är utan casepoängen. Observera även att tentander med 1,5 poäng från gränsen till ett högre betyg redan har kontrollerats av examinator. För det fall en tentands poäng har höjts, syns eventuellt inte detta i Exia.


Hur gör jag om jag vill begära omprövning?
Se http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg
Som nämnts ovan har samtliga gränsfall redan kontrollerats av examinator.


Ett svarsförslag till tentamen kommer att publiceras inom några dagar. 


Vi är tacksamma om ni tar er tid att fylla i kursenkäten i FastReg före den 12 november. Tack på förhand!


2019-11-04
Betygen från ordinarie tentamen kommer att publiceras under tisdagen den 5/11. När betygen är publicerade kommer det anslås här under "Aktuellt".


2019-10-29
Amanuensens mottagningstid torsdag 31/10 är flyttad till fredag 1/11 kl. 14-15.


2019-10-17 Angående tisdagens tentamen
Mot bakgrund av de extraordinära omständigheterna som skedde under tisdagens tentamen, då brandlarmet utlöstes, har prefekt och kursföreståndare beslutat följande. De tentander som satt i Laduvikssalen och lämnade in efter att larmet hade startat ges möjligheten att, fram till klockan 15.00 imorgon fredag den 18 oktober, blanka sin tentamen i efterhand. Detta innebär att tentamen inte kommer att gå upp för rättning utan att tentamen lämnas in blankt. Väljer en tentand att blanka tentamen kommer betyget automatiskt att rapporteras som U och tentanden får möjlighet att istället anmäla sig till och skriva omtentamen den 26 november.

Viktigt! Tentand som satt i Laduvikssalen och lämnade in efter att larmet startade och därmed önskar blanka sin tentamen måste meddela detta till jik@juridicum.su.se senast fredag den 18 oktober kl. 15.00. Inkommen begäran om blankning efter denna tid kommer inte att kunna beaktas.


Tentander som önskar få sin tentamen rättad ska inte göra något. Tentorna handläggs som vanligt.


2019-10-17
Mottagningstiden på tisdag den 22 oktober är flyttad till onsdag den 23 oktober kl. 9-10.


2019-10-16 Resultat på praktiska provet
Resultatet på det praktiska provet (PP) finns nu under Aktiviteter i FastReg. Du hittar din poäng samt resultat. Resultatet är antingen G (=godkänt) eller U (=underkänt). Godkänt på provet var 8 poäng.

Information till dig som fått underkänt på provet:
Omprov
Omprovet äger rum 29 november. I schemat kan du se vilka tider som finns att välja. Anmälan till omprovet sker genom gruppval i FastReg, vilket nu är öppet för anmälan. Senaste dag för att välja tid är 27 november kl. 23.59. Du behöver alltså bara välja tid för omprovet om du fått underkänt på provet eller aldrig skrev ordinarie provet. Studenter med rätt till extra tid samt omregistrerade studenter anmäler sig istället via mejl till jik@juridicum.su.se.


Förberedelse inför omprovet
Om du har blivit underkänd, förbered dig för omprovet genom att gå igenom Finna Rätt, titta på videon i Scalable Learning och gå igenom dina anteckningar från seminarieundervisningen i LexLab. Gör även gärna övningarna i Scalable Learning igen och läs igenom feedbacken till de olika frågorna. Christine Storr kommer att ha mottagning i Lexlab den 21 november för studenter som vill ställa frågor inför omprovet. Se schemat för tider.


Ditt prov
Om du har frågor om det praktiska provet eller vill fråga om just ditt resultat, kontakta Christine Storr (christine.storr@juridicum.su.se). Ange ditt namn och personnummer i mejlet.


2019-10-15
Mottagningstiden den 17 oktober är flyttad till onsdag 16 oktober kl. 13-15. Kvarglömd vattenflaska från dagens tentamen finns att hämta hos kursadministrationen i rum C798.


2019-10-14 Närvaro och casepoäng i FastReg
Nu finns närvaro och casepoäng publicerat under Aktiviteter i FastReg. 
- "Ok" betyder att du uppfyllt närvarokravet. "Ej godkänd närvaro" innebär att du inte klarat närvarokravet. Den som ser detta kan ansöka om dispens genom att fylla i en dispensansökan (finns på kurshemsidan under Kursmaterial) och skicka in till jik@juridicum.su.se. För att dispensansökan ska hinna behandlas innan tentamensresultatet ska publiceras är det bra om dispensansökan är oss tillhanda senast den 31 oktober. För mer information om dispensansökan, se dokumentet "Vanliga frågor och svar JIK HT19" under Kursmaterial. Observera att beslut om dispens från närvarokravet tidigast kan fattas när samtliga andra kursmoment är avklarade.

 Den som inte genomfört caset ombeds snarast kontakta jik@juridicum.su.se.


- För caset utdelas maximalt 4 poäng.


- Har man inte uppfyllt obligatorierna, inklusive närvarokravet, kan man inte få ut betyg på kursen.


- Godkända obligatorier som inte är äldre än två år (fyra terminer bakåt exklusive den termin de uppfylldes) är giltiga.


2019-10-08 Påminnelse anmälan till tentan
Påminner om att anmälan till tentamen 15 oktober stänger nu på söndag 13 oktober kl. 23.59. Anmälan sker i Fastreg under fliken "Tentor". Studenter med intyg om extra tid behöver även anmäla sig i Fastreg utöver att mejla sin anmälan till jik@juridicum.su.se


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till tentamen utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas.


Påminner även om att ta med legitimation till all examination.


2019-10-07
Om gruppen önskar använda Power point på case-redovisningen på onsdag har läraren inloggning till dator/projektor. Samtliga lärare ska kunna hjälp er starta datorn och projektor. Ta gärna med eventuell Power point på USB-sticka.


2019-10-04 Grupp 3 och 5: Schemaförändring
Seminarium 11 för grupp 3 och 5 kommer att hållas i större sal för båda grupperna tillsammans. Observera tid på schemat. Lärare är Ulrika Borg. Båda grupperna har seminariet kl. 08-10 i sal E306.


2019-10-04 Frågor om lagboken inför tentamen
Vi har fått in flera frågor om lagboken inför tentamen. Här kommer därför info till samtliga studenter.
På JIK-tentan tillämpas examinationsalternativ 2 (se info även under Kurmaterial/Examination)


Alternativ 2 innebär:
- Tillåtet material på tentan är endast blå lagbok.
- Över- och understrykningar får förekomma i lagboken. Det är tillåtet att använda flera olika färger på överstrykningspennan. Ord i texten får ringas in och streck dras i marginalen. Anteckningar, d.v.s. bokstäver och siffror, är otillåtna. Korshänvisningar i form av streck och pilar mellan lagrum och/eller ord är att likställa med anteckningar och är därför inte tillåtna.
- Lagboken får förses med flärpar för att markera var vissa författningar återfinns. På respektive flärp måste författningens namn eller vedertagna förkortning anges, och det är endast detta som får anges. Inga flärpar får sitta i innehållsförteckningen. Det är inte tillåtet att hänvisa till specifika kapitel, paragrafer eller annat. En flärp per författning, och den ska sitta på det uppslag där lagen börjar, d.v.s. om lagen börjar på en vänstersida, ska flärpen sitta på högersidan på samma uppslag. Observera att det är otillåtet med tomma flärpar. Färdigtrycka flärpar från U-TAB är tillåtna att ha, det är OK att det står färdigtryckta sidnummer på U-TAB-flärparna. Finns det en flärp som markerar 12 kap. JB går det bra att den sitter kvar om man redan har satt in den.


På introduktionsföreläsningen informerade vi om att inget får skrivas i lagboken, detta gäller även om man skrivit sitt namn. Har man råkat skriva något i lagboken rekommenderas tipp-ex eller stryka över med bläck eller färg så att det inte syns.


2019-10-03
Mottagningstider under v. 41 är måndag 7 oktober kl. 13-15 och fredag 11 oktober kl. 9-11.


2019-10-01
Ingen mottagningstid 3 oktober p.g.a. konferens. Kursadministrationen nås på mejl: jik@juridicum.su.se


2019-10-01 Grupp 2 och 3: Nya schemaförändringar
På grund av sjukdom tar nya lärare över resten av seminarierna i grupp 2 och 3. Det innebär också flera ändrade tider, datum och salar. Se uppdaterat schema.


2019-09-30 Grupp 2 och 3: Dagens seminarium framflyttat
På grund av sjukdom är dagens seminarium 9 för grupp 3 och seminarium 10 för grupp 2 framflyttat. Nytt tillfälle tillagt 2 oktober med vissa tids- och salsförändringar för båda grupperna. Se uppdaterat schema.


2019-09-27 Övning i lagtolkning upplagd under ”Kursmaterial”
En lagtolkningsövning som kan göras inför straffrättsundervisningen (Seminarium 9) har fallit ur kurskompendiet och finns nu under ”Övrigt” under ”Kursmaterial”.


2019-09-26 Praktiska provet grupp 20-26 framflyttat på grund av tekniska problem
På grund av tekniska problem måste tyvärr Praktiska provet skjutas fram för grupp 20-26. Nya tider finns på schemat. Om din nya tid inte fungerar vänligen mejla jik@juridicum.su.se senast 27 september. De i grupp 20 som hann skriva klart och lämna in behöver inte skriva om provet.


2019-09-26 Grupp 3: Morgondagens seminarium framflyttat
På grund av sjukdom är morgondagens seminarium 9 framflyttat för grupp 3. Nästa seminariumtillfälle är 30 september. Nytt tillfälle tillagt 3 oktober klockan 8-10. Se uppdaterat schema.


2019-09-20
Nu finns case-uppgiften under Kursmaterial/Case. Information och instruktioner får ni av er seminarielärare på seminarium 6. 


2019-09-17 Anmälan inför kommande termin måste göras senast 15 oktober
Till vårterminens obligatoriska kurser behöver anmälan göras via www.antagning.se senast 15 oktober. Mer information finns här: https://www.jurinst.su.se/om-oss/nyheter/antagningen-har-%C3%B6ppnat-juristprogramstudenter-gl%C3%B6m-inte-att-anm%C3%A4la-dig-till-n%C3%A4sta-termin-1.308651.


Vid frågor kontakta utbildningskansliet.


2019-09-16 Påminnelse anmälan praktiskt prov och tentamen
Påminner om att nästa måndag (23 september kl. 23.59) är sista dagen för att välja tid för det praktiska provet. Val av tid sker genom ett gruppval i Fastreg. Mer information om hur anmälan går till finns nedan (se inlägg från 2/9). Omregistrerade samt studenter med intyg om extra tid mejlar sin anmälan till jik@juridicum.su.se

Anmälan till tentan den 15 oktober är också öppen i Fastreg. Kom ihåg att anmäla er. Tentaanmälan stänger den 13 oktober kl. 23.59.


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till det praktiska provet eller tentamen utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas.


Påminner även om att ta med legitimation till all examination.

Lycka till på praktiska provet nästa vecka!


2019-09-13
Tisdagens paneldiskussion "Språket - juristens viktigaste verktyg" hålls i G-salen som ligger vid Arrheniuslaboratorierna, se karta här: https://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.296102.1474274801!/menu/standard/file/karta_G_salen_2015_webb.pdf


2019-09-10 Webbregistrering Europarätt och Statsrätt
Observera att ni själva måste webbregistrera er på kurserna Europarätt och Statsrätt. För att kunna välja grupp i gruppvalet till Europarätten som öppnar nästa vecka (se kursens hemsida) måste studenten vara registrerad på kursen. Läs här om hur webbregistrering görs: https://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/befintlig-student-p%C3%A5-juristprogrammet/registrering OBS! Detta gäller inte studenterna i grupp 10.


2019-09-10 Grupp 3
Observera ändrad starttid för seminarium 3. 


2019-09-10 Grupp 6 
Observera schemaändring för grupp 6, seminarium 4.


2019-09-09
Nu är anmälan öppen i Fastreg till ordinarie tentamen den 15 oktober. Ni anmäler er i Fastreg under fliken "Tentor". 


Anmälan stänger den 13 oktober kl. 23.59. Alla som avser att skriva måste anmäla sig. Enligt prefektbeslut ska studenter som kommer på tentadagen utan att ha anmält sig i förväg inte ges möjlighet att tentera. Inget undantag kommer att beviljas.


Om du är student i behov av särskilt stöd, glöm inte att du även måste anmäla dig via Fastreg, förutom att meddela kursamanuensen om din rumsbokning.


2019-09-06 (Christine)
Bilderna inför föreläsningen Intro till rättskällor finns nu under kursmaterial/Rättskällor. Om ni vill ha presentationen med högre upplöst bilder, finns presentationen på https://stockholmuniversity.box.com/s/4j741j9nm8unh9ky727vf6pz8sro0u4c. Ta gärna med presentationen till föreläsningen (antingen på datorn/surfplatta eller på papper).  


2019-09-05 (Christine)
Som nämnts vid kursintroduktionen använder vi en online plattform med videos och övningar för rättskällor & juridisk informationssökning (Juridisk introduktionskurs) denna termin. Videon och övningarna kompletterar seminarieundervisningen. Du kan logga in med ditt studentkonto på https://www.scalable-learning.com/#/courses/enroll?id=YAAWR-39035. Det är viktigt att använda just den länken, annars ser du inte kursen. En lathund hur du använder plattformen finns på https://stockholmuniversity.box.com/s/0edsu3fy2k4tydehzrtw9odd4m35ttqm.  
Vid problem med inloggningen, kontakta christine.storr@juridicum.su.se & skriv JIK rättskällor i ämnesraden. 


2019-09-04 Inför seminarium 1
Till seminarium 1 ska studenterna läsa en nyhetsartikel och förbereda frågorna i kapitel 1 i Studiematerialet. Frågorna i Studiematerialet förbereds gemensamt i studiegrupperna.


Nyhetsartikeln finns upplagd på kurshemsidan. Studiegrupperna ska förbereda övningen genom att diskutera vilka rättsliga följder eller frågeställningar som kan aktualiseras med anledning av den händelse som artikeln behandlar. Fritt fram att spåna på...


Studenterna bör om möjligt ha med sig lagbok till seminarium 1.


Vill studenterna arbeta vidare i studiegrupperna kan de på egen hand fortsätta med övningsuppgifterna till rättsfallet i kapitel 2 i Studiematerialet.


Inför de fortsatta seminarierna följer studenterna Studiematerialet, seminarieplanen och lärarens anvisningar.


2019-09-04
Under terminen erbjuds Studiestöd för juriststudenter med Mångfaldsprojektet. Studiestödet är helt frivilligt, men en utmärkt möjlighet för er att få tips från juriststudenter som läser några terminer längre fram på programmet. Studiestödet riktar sig till er studenter på första terminen på juristprogrammet. Fokus kommer att ligga på studieteknik.


Följande tider finns (samtliga är tisdagar):


10/9 kl. 16-18 i sal B315
17/9 kl. 16-18 i sal E420
24/9 kl. 16-18 i sal B487
1/10 kl. 16-18 i sal B315
8/10 kl. 16-18 i sal D307


2019-09-02 Anmälan till det praktiska provet
Fr.o.m. fredag 6 september kl. 12 kan ni välja tid till det praktiska provet. Ni väljer tid genom ett gruppval i Fastreg. Logga in i Fastreg och välj fliken "Grupper". Det finns 15 grupper att välja mellan. Ni ser både i schemat på Kurshemsidan och i själva gruppvalet vilken tid ni väljer. Provet skrivs under fyrtio minuter, men för varje grupp är en timme avsatt.


Studenter med rätt till extra tid och som lämnat sitt intyg till Viktoria Pettersson kontaktar jik@juridicum.su.se med anmälan.

Ni måste själva se efter så att ni inte väljer en tid som krockar med annan undervisning. Kom ihåg att välja en tid som passar senast den 23 september.


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till det praktiska provet utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas. Glöm inte legitimation.

Obligatorier är giltiga i två år, vilket innebär att om man har ett godkänt resultat på provet sedan tidigare, som inte är äldre än två år, så är detta resultat fortfarande giltigt. Omregistrerade studenter som saknar godkänt resultat på det praktiska provet anmäler sig till jik@juridicum.su.se senast 23 september.


Övrig info om det praktiska provet finns i dokumentet "Vanliga frågor och svar JIK HT19" under Kursmaterial.


2019-09-02 Schemaändring grupp 4 och 10
Observera schemaändring för seminarium 1, på fredag 6/9, i grupp 4 och grupp 10.


2019-08-30
Nu finns kurskompendium A och B under fliken Kursmaterial.


2019-08-28
Samtliga studenter uppmanas att noga läsa dokumentet "Vanliga frågor och svar JIK HT19" som finns under fliken Kursmaterial.


2019-08-22
Gruppvalet för nya studenter öppnar i Fastreg, under fliken "Grupper", den 28 augusti kl. 10.00 och stänger den 30 augusti kl. 10.00. Det är mycket viktigt att ni väljer en seminariegrupp innan gruppvalet stänger.


2019-08-20
Här hittar ni information om hur ni loggar in i olika databaser samt aktiverar universitetskortet: https://www.su.se/utbildning/ny-student.


2019-08-20 Extra stödåtgärder
Studenter med behov av extra stödåtgärder (t.ex. pga dyslexi) i undervisningen och vid tentamen ska kontakta Resurscentrum för att få ett intyg. Intyget ska sedan lämnas till Viktoria Pettersson på Juridicum (plan 4). Meddela amanuensen (jik@juridicum.su.se) efter att intyget lämnats till Viktoria. Mer information finns här: http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/funktionsneds%C3%A4ttning.


2019-08-13 Ang. seminariegrupper
Seminariegrupp 10 är avsedd för studenter som läser kompletteringsutbildningen för utländska jurister. Grupp 1-9 är avsedda för studenter på juristprogrammet. Information om gruppvalet ges på uppropet den 21 augusti.


2019-06-24
Varmt välkommen till Stockholms universitet och juristprogrammet!


Ett preliminärt schema är nu publicerat, ändringar kan dock komma att ske fram till kursstart. Litteraturlistan är aktuell för HT19. Digitalt kurskompendium med seminarieplan, kursfordran i litteratur samt utdrag publiceras på kurshemsidan under fliken Kursmaterial, vid kursstart.


E-postadress till kursadministrationen är jik@juridicum.su.se Under perioden 1 juli - 5 augusti är kursadministrationen på semester.


För frågor om kursens upplägg, välj fliken Kursbeskrivning till vänster.


Läs även igenom informationen om uppropet m.m. här:https://www.jurinst.su.se/om-oss/nyheter/nyantagna-och-reserver-till-juristprogrammet-ht2019-1.359335


För information om vårterminen 19, byt termin i gröna fältet uppe till höger.

Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg