Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Aktuellt

2019-09-16 Påminnelse anmälan praktiska provet och tentamen
Påminner om att nästa måndag (23 september kl. 23.59) är sista dagen för att välja tid för det praktiska provet. Val av tid sker genom ett gruppval i Fastreg. Mer information om hur anmälan går till finns nedan (se inlägg från 2/9). Omregistrerade samt studenter med intyg om extra tid mejlar sin anmälan till jik@juridicum.su.se

Anmälan till tentan den 15 oktober är också öppen i Fastreg. Kom ihåg att anmäla er. Tentaanmälan stänger den 13 oktober kl. 23.59.


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till det praktiska provet eller tentamen utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas.


Påminner även om att ta med legitimation till all examination.

Lycka till på praktiska provet nästa vecka!


2019-09-13
Tisdagens paneldiskussion "Språket - juristens viktigaste verktyg" hålls i G-salen som ligger vid Arrheniuslaboratorierna, se karta här: https://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.296102.1474274801!/menu/standard/file/karta_G_salen_2015_webb.pdf


2019-09-10 Webbregistrering Europarätt och Statsrätt
Observera att ni själva måste webbregistrera er på kurserna Europarätt och Statsrätt. För att kunna välja grupp i gruppvalet till Europarätten som öppnar nästa vecka (se kursens hemsida) måste studenten vara registrerad på kursen. Läs här om hur webbregistrering görs: https://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/befintlig-student-p%C3%A5-juristprogrammet/registrering OBS! Detta gäller inte studenterna i grupp 10.


2019-09-10 Grupp 3
Observera ändrad starttid för seminarium 3. 


2019-09-10 Grupp 6 
Observera schemaändring för grupp 6, seminarium 4.


2019-09-09
Nu är anmälan öppen i Fastreg till ordinarie tentamen den 15 oktober. Ni anmäler er i Fastreg under fliken "Tentor". 


Anmälan stänger den 13 oktober kl. 23.59. Alla som avser att skriva måste anmäla sig. Enligt prefektbeslut ska studenter som kommer på tentadagen utan att ha anmält sig i förväg inte ges möjlighet att tentera. Inget undantag kommer att beviljas.


Om du är student i behov av särskilt stöd, glöm inte att du även måste anmäla dig via Fastreg, förutom att meddela kursamanuensen om din rumsbokning.


2019-09-06 (Christine)
Bilderna inför föreläsningen Intro till rättskällor finns nu under kursmaterial/Rättskällor. Om ni vill ha presentationen med högre upplöst bilder, finns presentationen på https://stockholmuniversity.box.com/s/4j741j9nm8unh9ky727vf6pz8sro0u4c. Ta gärna med presentationen till föreläsningen (antingen på datorn/surfplatta eller på papper).  


2019-09-05 (Christine)
Som nämnts vid kursintroduktionen använder vi en online plattform med videos och övningar för rättskällor & juridisk informationssökning (Juridisk introduktionskurs) denna termin. Videon och övningarna kompletterar seminarieundervisningen. Du kan logga in med ditt studentkonto på https://www.scalable-learning.com/#/courses/enroll?id=YAAWR-39035. Det är viktigt att använda just den länken, annars ser du inte kursen. En lathund hur du använder plattformen finns på https://stockholmuniversity.box.com/s/0edsu3fy2k4tydehzrtw9odd4m35ttqm.  
Vid problem med inloggningen, kontakta christine.storr@juridicum.su.se & skriv JIK rättskällor i ämnesraden. 


2019-09-04 Inför seminarium 1
Till seminarium 1 ska studenterna läsa en nyhetsartikel och förbereda frågorna i kapitel 1 i Studiematerialet. Frågorna i Studiematerialet förbereds gemensamt i studiegrupperna.


Nyhetsartikeln finns upplagd på kurshemsidan. Studiegrupperna ska förbereda övningen genom att diskutera vilka rättsliga följder eller frågeställningar som kan aktualiseras med anledning av den händelse som artikeln behandlar. Fritt fram att spåna på...


Studenterna bör om möjligt ha med sig lagbok till seminarium 1.


Vill studenterna arbeta vidare i studiegrupperna kan de på egen hand fortsätta med övningsuppgifterna till rättsfallet i kapitel 2 i Studiematerialet.


Inför de fortsatta seminarierna följer studenterna Studiematerialet, seminarieplanen och lärarens anvisningar.


2019-09-04
Under terminen erbjuds Studiestöd för juriststudenter med Mångfaldsprojektet. Studiestödet är helt frivilligt, men en utmärkt möjlighet för er att få tips från juriststudenter som läser några terminer längre fram på programmet. Studiestödet riktar sig till er studenter på första terminen på juristprogrammet. Fokus kommer att ligga på studieteknik.


Följande tider finns (samtliga är tisdagar):


10/9 kl. 16-18 i sal B315
17/9 kl. 16-18 i sal E420
24/9 kl. 16-18 i sal B487
1/10 kl. 16-18 i sal B315
8/10 kl. 16-18 i sal D307


2019-09-02 Anmälan till det praktiska provet
Fr.o.m. fredag 6 september kl. 12 kan ni välja tid till det praktiska provet. Ni väljer tid genom ett gruppval i Fastreg. Logga in i Fastreg och välj fliken "Grupper". Det finns 15 grupper att välja mellan. Ni ser både i schemat på Kurshemsidan och i själva gruppvalet vilken tid ni väljer. Provet skrivs under fyrtio minuter, men för varje grupp är en timme avsatt.


Studenter med rätt till extra tid och som lämnat sitt intyg till Viktoria Pettersson kontaktar jik@juridicum.su.se med anmälan.

Ni måste själva se efter så att ni inte väljer en tid som krockar med annan undervisning. Kom ihåg att välja en tid som passar senast den 23 september.


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till det praktiska provet utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas. Glöm inte legitimation.

Obligatorier är giltiga i två år, vilket innebär att om man har ett godkänt resultat på provet sedan tidigare, som inte är äldre än två år, så är detta resultat fortfarande giltigt. Omregistrerade studenter som saknar godkänt resultat på det praktiska provet anmäler sig till jik@juridicum.su.se senast 23 september.


Övrig info om det praktiska provet finns i dokumentet "Vanliga frågor och svar JIK HT19" under Kursmaterial.


2019-09-02 Schemaändring grupp 4 och 10
Observera schemaändring för seminarium 1, på fredag 6/9, i grupp 4 och grupp 10.


2019-08-30
Nu finns kurskompendium A och B under fliken Kursmaterial.


2019-08-28
Samtliga studenter uppmanas att noga läsa dokumentet "Vanliga frågor och svar JIK HT19" som finns under fliken Kursmaterial.


2019-08-22
Gruppvalet för nya studenter öppnar i Fastreg, under fliken "Grupper", den 28 augusti kl. 10.00 och stänger den 30 augusti kl. 10.00. Det är mycket viktigt att ni väljer en seminariegrupp innan gruppvalet stänger.


2019-08-20
Här hittar ni information om hur ni loggar in i olika databaser samt aktiverar universitetskortet: https://www.su.se/utbildning/ny-student.


2019-08-20 Extra stödåtgärder
Studenter med behov av extra stödåtgärder (t.ex. pga dyslexi) i undervisningen och vid tentamen ska kontakta Resurscentrum för att få ett intyg. Intyget ska sedan lämnas till Viktoria Pettersson på Juridicum (plan 4). Meddela amanuensen (jik@juridicum.su.se) efter att intyget lämnats till Viktoria. Mer information finns här: http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/funktionsneds%C3%A4ttning.


2019-08-13 Ang. seminariegrupper
Seminariegrupp 10 är avsedd för studenter som läser kompletteringsutbildningen för utländska jurister. Grupp 1-9 är avsedda för studenter på juristprogrammet. Information om gruppvalet ges på uppropet den 21 augusti.


2019-06-24
Varmt välkommen till Stockholms universitet och juristprogrammet!


Ett preliminärt schema är nu publicerat, ändringar kan dock komma att ske fram till kursstart. Litteraturlistan är aktuell för HT19. Digitalt kurskompendium med seminarieplan, kursfordran i litteratur samt utdrag publiceras på kurshemsidan under fliken Kursmaterial, vid kursstart.


E-postadress till kursadministrationen är jik@juridicum.su.se Under perioden 1 juli - 5 augusti är kursadministrationen på semester.


För frågor om kursens upplägg, välj fliken Kursbeskrivning till vänster.


Läs även igenom informationen om uppropet m.m. här:https://www.jurinst.su.se/om-oss/nyheter/nyantagna-och-reserver-till-juristprogrammet-ht2019-1.359335


För information om vårterminen 19, byt termin i gröna fältet uppe till höger.

Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Linnéa Gegerfelt von
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Carlsson Mia
Elgebrant Emil
Granmar Claes
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Martinsson Dennis
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Johnsson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska föreningen
Madeleine Silfverberg
Mångfaldsprojektet
Sten Heckscher
Susanne Ghomasi
Ulrika Borg