Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F)

Aktuellt

2017-02-01 Nu finns resultaten från kursen publicerade i FastReg. Om ni har några frågor är ni välkomna att maila amanuensen angla.eklund@juridicum.su.se
2017-01-24 (LL/CS) Rättsfallskoncentraten ska lämnas in antingen till Lydia eller Christine via e-post. Rättsfall 1-4 ska skickas till  christine.storr@juridicum.su.se och rättsfall 5-8 till lydia.lundstedt@juridicum.su.se.
2017-01-21 (LL/CS):  Anmäl er till återkoppling på rättsfallskoncentrat som äger rum mån den 30 jan mellan kl 9-12.
Om du skrev om rättsfall 1-4 använd denna länk: http://doodle.com/poll/zw4w9t67pn4fkrv5 


Om du skrev om rättsfall 5-8 använd denna länk: http://doodle.com/poll/mpqxz26heuc8xv7q 


 


2017-01-16 Varmt välkommen till Medie- och Marknadsjuridik! Inför kursstart VT-17: Vänligen observera att schema m.m. är preliminärt fram till kursstart!


Obligatorier Vänligen observera att det råder närvarokrav på kursen på samtlig undervisning på kursen!


Registrering När antagningen är klar kommer antagna studenter att få ett informationsmail av studievägledaren för fristående kurser, Anna Ekström, bl.a. innehållande information om registering. Mer information om registrering hittar ni redan nu här: http://www.jurinst.su.se/polopoly_fs/1.288919.1479117184!/menu/standard/file/Webbregistering%20-VT2017-%20%20Webb.pdf


Vem kontaktar jag? Frågor som rör registrering/avregistrering eller liknande frågor, vänligen kontakta studievägledaren för fristående kurser, Anna Ekström, anna.ekstrom@juridicum.su.se. För dispensfrågor, vänligen kontakta kursföreståndaren, Lydia Lundstedt, lydia.lundstedt@juridicum.su.se. För övriga frågor om kursen, vänligen kontakta amanuens Ängla Eklund angla.eklund@juridicum.su.se. Stort lycka till på kursen!

Byt termin  

Namn:
Medie- och marknadsjuridik
Termin: V17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hamema@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ängla Eklund
Kursföreståndare:
Lydia Lundstedt