Folkrätt (FO-P)

Aktuellt

Nu finns resultaten från omtentan i folkrätt att tillgå på fastreg. En bedömningsmall finns under kursmaterial.

Betygsgränser:
0- 9,5: U
10-12,5 : B
13-15,5: BA
16-20: AB

Eventuell begäran om omprövning ska motiveras väl och lämnas till amanuensen, lämpligast pr mail. För att få ut sin tenta i kopia eller original kontaktas amanuensen. (2013 12 11)


Höstens enda tenta i folkrätt kommer gå den 21 november kl. 10-13 i Brunnsviksalen. (OMR 2013 08 30)

Det kommer inte ges någon undervisning i folkrätt HT-13. Nytt uppsamlingstillfälle ges till våren. Dock kommer det vara möjligt att skriva tenta i höst. Vi återkommer med datum. OMR 2013 08 26

Byt termin  

Namn:
Folkrätt
Termin: H13
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
folkratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ole Martin Rystad
Kursföreståndare:
Pål Wrange

Lärare:


Langlet David
Klamberg Mark
Richard Sahlin