Offentlig upphandling (OFFUPP-F)

Schema

Kursen startar den 15 januari 2018 kl. 17.00-18.00. Mer information kommer att läggas ut i början av januari 2018 avseende uppkoppling på Internet.


Preliminärt kommer online-lektioner att hållas mellan kl. 17.00 och 20.00 följande datum: 24 januari, 7, 21 februari, 7, 21 mars, 4, 18 april, 2, 15, 10 maj. Observera att tidarena kan komma att ändras.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Offentlig upphandling
Termin: V18
Period: 1
Studietakt: 50%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
Koordinator:
Lee Billing Graflund
Kursföreståndare:
Andrea Sundstrand

Lärare: