Offentlig upphandling Avancerad nivå (OFFUPP-F)

Schema

Kursen startar den 15 januari 2018 kl. 17.00-18.00.


Online-lektioner hålls mellan kl. 17.00 och 20.00 följande datum: 24 januari, 7, 21 februari, 7, 21 mars, 4, 18 april, 2, 16 maj. Observera att tiderna kan komma att ändras.


Till kursen används boken Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV av Niclas Forsberg, 4 u., Wolters Kluwer.


Tentamen sker den 30 maj 2018 kl. 13.00-17.00. Tentamen kan genomföras online eller i sal på Stockholms universitet, mer information lämnas i början av maj 2018.


Ta för vana att alltid titta på hemsidan för ny information.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Offentlig upphandling Avancerad nivå
Termin: V18
Period: 1
Studietakt: 50%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
offupp@juridicum.su.se
Koordinator:
Lee Billing Graflund
Kursföreståndare:
Andrea Sundstrand

Lärare: